.
ஞாயிற்றுக்கிழமை, 23 நவம்பர் 2014

இன்றைய சிந்தனைக்குரிய கேலிச்சித்திரம்....

Views: 1071

கருத்துஉங்கள் கருத்தை இங்கே தமிழில் type செய்யலாம். உதாரணத்திற்காக இலங்கை என்று type செய்வதற்கு ilankai என்று type செய்து ஒரு இடைவெளி விடவும். அதாவது ilankai=இலங்கை.