வணிக ஆய்வுகளும் அறிமுகங்களும்
நமக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்க, நம்மிடத்தில் ஏற்படும் சிறிய மாற்றமானது, வேகமாக மாற்றமடைகின்ற...
அ.ப.வி.சு 0.43% சரிவையும் S&P SL20 0.20% சரிவையும் பதிவு செய்திருந்ததுடன், சராசரி தினசரி புரள்வு 492 மில்லிய...
எதிர்கால இலங்கையில் எம் எதிர்காலம் எப்படி அமைய போகிறது என்பதை அறிந்துகொள்வதாக அமை.......
இந்த வைத்தியசாலைக்கும் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் ஏதேனும் பங்களிப்புச் செய்...
அ.ப.வி.சு 0.39% சரிவையும் S&P SL20 0.49% உயர்வையும் பதிவு செய்திருந்ததுடன், சராசரி தினசரி புரள்வு 1.7 பில்லி...
அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை, அமைதியான நிலைமைகளை உறுதி செய்யாதவரை, இலங்கையின் பொருளாதாரத்தில் முன்...
உத்தியோகபூர்வ பெறுமதிகள் வெளிப்படுத்தப்படாத நிலையில், கடந்த 15 நாட்களில் மாத்திரம் குறிப்ப...
விலைக்குறைப்பு, வரிக்குறைப்பு கொண்டு வருவதன் மூலம், சாமானியர்களாகிய நமக்கும், நமது பொருளாத...
அ.ப.வி.சு 1.86% சரிவையும் S&P SL20 3.56% சரிவையும் பதிவு செய்திருந்ததுடன், சராசரி தினசரி புரள்வு 1.95 பில்லி...
வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு உள்நாட்டில் உற்பத்தி செயற்பாடுகளுக்கு வரி விலக்கழிப்புகள் வழங...
நாட்டில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் மாற்றங்கள் அவற்றின் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார சூ...
ஊதிய ஊக்கத் தொகையென்பது, நமது உழைப்புக்கான ஊதியம் என்பதை மனதில்கொண்டு அதற்கான செலவை பயனுள்...
அ.ப.வி.சு 1.14% உயர்வையும் S&P SL20 2.62% உயர்வையும் பதிவு செய்திருந்ததுடன், சராசரி தினசரி புரள்வு 786 மில்ல...
எந்த அரசியல் கட்சியைச் சார்ந்திருந்தாலும் இலங்கைப் பொருளாதாரத்தின் வீழ்ச்சி, கட்சி பேதமின...
அபவிசு 0.93% சரிவையும் S&P SL20 1.01% சரிவையும் பதிவு செய்திருந்ததுடன், சராசரி தினசரி புரள்வு 875 மில்லியன...
ஆட்சியாளர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தவறுகள், இன்று அடித்தட்டு மக்களையே பாதிப்பதாக உருவெடுத்த...
இலங்கை போன்ற நாடுகளின் முதுகெலும்பாகவுள்ள சிறிய, நடுத்தர வணிகங்கள், வளர்ச்சிப் பாதையை நோக்...
அ.ப.வி.சு 1.17% சரிவையும் S&P SL20 2.12% சரிவையும் பதிவு செய்திருந்ததுடன், சராசரி தினசரி புரள்வு 311 மில்லிய...
அபவிசு 0.72% சரிவையும் S&P SL20 0.49% சரிவையும் பதிவு செய்திருந்ததுடன், சராசரி தினசரி புரள்வு 417 மில்லியன...
ஆசிய நாடுகளுக்கு செல்லும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில், தாய்லாந்து, மலே...
அ.ப.வி.சு 2.10% சரிவையும் S&P SL20 3.92% சரிவையும் பதிவு செய்திருந்ததுடன், சராசரி தினசரி புரள்வு 701 மில்லிய...
ஒவ்வொருவரும் தமக்கான சுயநிதி முகாமைத்துவத்தை, சரியாக பின்பற்றும் போதுதான், பயம் என்பதைத் த...
சர்வதேச சந்தையில் ஏற்பட்டுள்ள வியாபார பதற்றகரமான சூழல், மசகு எண்ணெய் விலை அதிகரிப்பு, உள்நா...
அ.ப.வி.சு 1.42% சரிவையும் S&P SL20 2.40% சரிவையும் பதிவு செய்திருந்ததுடன், சராசரி தினசரி புரள்வு 880 மில்லிய...
அ.ப.வி.சு 0.62% உயர்வையும் மற்றும் S&P SL20 0.38% சரிவையும் பதிவு செய்திருந்ததுடன், சராசரி தினசரி புரள்வு ...
கால மாற்றத்துக்கேற்ப, வணிகத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களை ஏற்கவேண்டிய சூழலில், அத்தகைய மாற்றங்க...
கலப்பு ஈடுபாடு சம்பத் வங்கி, கொமர்ஷல் வங்கி மீது பதிவாகியிருந்தன. வெளிநாட்டவர்கள் அதிகளவு ப...
இலங்கை அரசாங்கம் எவ்வகைத் தீர்மானங்களை மேற்கொண்டாலும் அது நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றத்...
எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் தொகுதிக்கடனின் வட்டி வீதமானது ஆகக்கூடிய எல்லைக்கும் மேலாகச் ச...
All the content on this website is copyright protected and can be reproduced only by giving the due courtesy to 'www.tamilmirror.lk' Copyright © 2012 Wijeya Newspapers Ltd.