அழகான பனித்துளியே
01-10-2015 08:33 PM
Comments - 1       Views - 1055

டிரோன் பெர்னான்டோவின் இசையில் இந்திய பிரபல பின்னணிப் பாடகர் ஸ்ரீநிவாஸ் குரலில் அழகான  பனித்துளியே என்ற பாடல் இன்று வியாழக்கிழமை வெளியிடப்பட்டது. பாடலுக்கான வரிகளை ராஜ்குமார் எழுதியுள்ளார்.

"அழகான பனித்துளியே" இந்த செய்திக்காக கிடைத்துள்ள கருத்துக்கள்... (1)
milton28@hotmail.co.u 13-10-2015 07:12 PM
very nice song
Reply .
0
0
Leave a comment
Name :
Name is required
Email :
Email is required
Comment :
Comment cannot be empty