சக்தி பூஜை. . .
29-12-2015 09:06 AM
Comments - 0       Views - 100

கண்டி, தலாத்துஓயா, கோன்கஹகொட்டுவ ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் ஆலயத்தில்,  வெள்ளிக்கிழமை (25) இடம்பெற்ற சக்தி பூஜையின் போது எடுக்கப்பட்ட படங்களை இங்கு காணலாம். (படப்பிடிப்பு: மொஹொமட் ஆஸிக்)

"சக்தி பூஜை. . ." இந்த செய்திக்காக கிடைத்துள்ள கருத்துக்கள்... (0)
Leave a comment
Name :
Name is required
Email :
Email is required
Comment :
Comment cannot be empty