ஒரு கொலை...
10-07-2016 06:51 PM
Comments - 0       Views - 569

கடும் பசி கொண்ட சிங்கம், ஒரு வகை இனத்தைச் சேர்ந்த மானை வேட்டையாடிக் கொல்லும் காட்சியை, புகைப்படக் கலைஞர் ஒருவர், தென் ஆபிரிக்காவில் எடுத்துள்ளார்.

"ஒரு கொலை..." இந்த செய்திக்காக கிடைத்துள்ள கருத்துக்கள்... (0)
Leave a comment
Name :
Name is required
Email :
Email is required
Comment :
Comment cannot be empty