விமான வர்ணங்கள்...
11-07-2016 12:01 PM
Comments - 0       Views - 247

உலகின் மிகப் பெரிய இராணுவ விமானக் கண்காட்சி கடந்த 08ஆம் திகதி முதல் தொடர்ந்து மூன்று நாட்களாக அமெரிக்காவில் இடம்பெற்றது. இதனைக் கண்டு கழிப்பதற்கு பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து சுமார் 150,000க்கும் அதிகமான மக்கள் வருகை தந்திருந்தனர்.

 

 

"விமான வர்ணங்கள்..." இந்த செய்திக்காக கிடைத்துள்ள கருத்துக்கள்... (0)
Leave a comment
Name :
Name is required
Email :
Email is required
Comment :
Comment cannot be empty