எம்.பிக்களுக்கான நன்னடத்தை கோவை சமர்ப்பிப்பு
10-12-2016 10:24 AM
Comments - 0       Views - 38

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான நன்னடத்தை கோவையை, சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய, நாடாளுமன்றத்தில் இன்று சனிக்கிழமை சமர்ப்பித்தார்.

"எம்.பிக்களுக்கான நன்னடத்தை கோவை சமர்ப்பிப்பு" இந்த செய்திக்காக கிடைத்துள்ள கருத்துக்கள்... (0)
Leave a comment
Name :
Name is required
Email :
Email is required
Comment :
Comment cannot be empty