மூன்று நூல்களின் வெளியீடு
16-12-2016 12:56 PM
Comments - 0       Views - 43

ஜீவநதி வெளியீடுகளான கலாநிதி த.கலாமணியின் 'தெளிதல்', 'எம்மவர்கள்', 'பூதத்தம்பி'  ஆகிய மூன்று நூல்களின் வெளியீட்டு விழா (13), யாழ்.தேவரையாளி இந்துக்கல்லூரியில், கோப்பாய் ஆசிரியர் கலாசாலை பிரதி அதிபர் சொல்லருவி ச.லலீசன் தலைமையிலட நடைபெற்றது.

 

"மூன்று நூல்களின் வெளியீடு" இந்த செய்திக்காக கிடைத்துள்ள கருத்துக்கள்... (0)
Leave a comment
Name :
Name is required
Email :
Email is required
Comment :
Comment cannot be empty