'விவாஹ 400'
07-01-2017 03:37 PM
Comments - 0       Views - 194

'விவாஹ 400' என்ற திருமணக் கண்காட்சி, கொழும்பு பண்டாரநாயக்க ஞாபகர்த்த மாநாட்டு மண்டபத்தில் நேற்று (6) ஆரம்பமாகியது. இக் கண்காட்சி, நாளை வரை நடைபெறவுள்ளது.

(படப்பிடிப்பு: கித்சிறி டி மேல்)

"'விவாஹ 400'" இந்த செய்திக்காக கிடைத்துள்ள கருத்துக்கள்... (0)
Leave a comment
Name :
Name is required
Email :
Email is required
Comment :
Comment cannot be empty