புதிய தலைவருக்கான காலம் வந்துவிட்டது
11-01-2017 07:23 PM
Comments - 0       Views - 170

புதிய தலைவர் உருவாகி நாட்டை முன்னெடுத்துச் செல்ல வேண்டிய காலம் வந்து விட்டது என முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார்.

"புதிய தலைவருக்கான காலம் வந்துவிட்டது" இந்த செய்திக்காக கிடைத்துள்ள கருத்துக்கள்... (0)
Leave a comment
Name :
Name is required
Email :
Email is required
Comment :
Comment cannot be empty