வியாபார கண்காட்சி...
17-02-2017 03:17 PM
Comments - 0       Views - 99

இலங்கை கட்டடக்கலை நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்த ஆக்கிடெக்ற் 2017 எனும் வேலை மற்றும் வியாபார கண்காட்சி பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த சர்வதேச  மாநாட்டு மண்டபத்தில் வியாழன் அன்று தொடங்கி பெப்ரவரி 19யில் முடிவுறும்.

(படம் கீர்த்திசிறி டி மெல்)

"வியாபார கண்காட்சி... " இந்த செய்திக்காக கிடைத்துள்ள கருத்துக்கள்... (0)
Leave a comment
Name :
Name is required
Email :
Email is required
Comment :
Comment cannot be empty