இலவச இரத்த பரிசோதனையும் நுளம்பு வலை வழங்கலும்
18-03-2017 02:10 PM
Comments - 0       Views - 70

ஏ.எம்.ஏ.பரீத்

கிண்ணியாவில் டெங்கு காய்ச்சலினால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு இலவச இரத்தப் பரிசோதனை முகாம், கிண்ணியாவின் பல்வேறு இடங்களில் இன்று மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.

கிண்ணியா தள வைத்திய சாலை மற்றும் கிண்ணியா அல்-அக்ஸா கல்லூரி, கிண்ணியா ரீ.பி.ஜாயா வித்தியாலயம் மற்றும் கிண்ணியா  பிரதேச சபை அலுவலகம் போன்ற இடங்களில் இப் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.

இவ்வாறு பரிசோதனைகள் மூலம் டெங்கு நோய் காணப்பட்டவர்களுக்கு, இலவசமாக நுளம்பு வலைகளும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந் நிகழ்வில் பெருந்திரளானோர் கலந்துகொண்டு பயனடைந்து வருகின்றனர்.

இப் பரிசோதனை முகம், அல்-ஹிக்மா மற்றும் அன்னூர் நிறுவனங்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்தன.

"இலவச இரத்த பரிசோதனையும் நுளம்பு வலை வழங்கலும்" இந்த செய்திக்காக கிடைத்துள்ள கருத்துக்கள்... (0)
Leave a comment
Name :
Name is required
Email :
Email is required
Comment :
Comment cannot be empty