ஊடகவியலாளர் மாநாட்டில் திமுது...
10-04-2012 01:48 PM
Comments - 2       Views - 534

கடத்தப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்ட முன்னிலை சோஷலிச கட்சியின் திமுது ஆட்டிகல மெதவலவிலுள்ள கட்சி அலுவலகத்திற்கு இன்று செவ்வாய்க்கிழமை திரும்பிவந்ததுடன் அங்கு இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் மாநாட்டிலும் கலந்துகொண்டார். (படங்கள்:கித்சிறி டி மெல்)

"ஊடகவியலாளர் மாநாட்டில் திமுது..." இந்த செய்திக்காக கிடைத்துள்ள கருத்துக்கள்... (2)
aj 10-04-2012 07:32 PM
உண்மையை பேசும் எல்லோருக்கும், உரிமைக்கு குரல் கொடுக்கும், அதுவும் தமிழர்களுக்கு குரல் கொடுக்கும் எல்லோருக்கும் இதுதான் நிலை இங்கு. சந்தோசமாக இருக்கிறது பார்ப்பதுக்கு.
Reply .
0
0
riswan 10-04-2012 08:47 PM
இதில யாரு கடத்தப்பட்டது ?
Reply .
0
0
Leave a comment
Name :
Name is required
Email :
Email is required
Comment :
Comment cannot be empty