மக்களை பாதுகாப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன: இராணுவம்
11-04-2012 04:33 PM
Comments - 0       Views - 561
ஏதேனும் அனர்த்தம் ஏற்பட்டால் மக்களை பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கைள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக இராணுவம் தெரிவித்துள்ளது.

சுனாமி ஏற்பட்டாலும் ஏற்படாவிட்டாலும் மக்களை பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கைள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக இராணுவப் பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

"மக்களை பாதுகாப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன: இராணுவம்" இந்த செய்திக்காக கிடைத்துள்ள கருத்துக்கள்... (0)
Leave a comment
Name :
Name is required
Email :
Email is required
Comment :
Comment cannot be empty