விற்பனைக்கு
23-08-2010 12:00 AM
Comments - 0       Views - 2278

கொழும்பு - சிலாபம் வீதிக்கு 300 மீற்றர் தொலைவில் வலிகேனா வீதியில் 17 பேர்ச்சர்ஸ் காணி விற்பனைக்கு உண்டு.


தொடர்புகளுக்கு: 077 342 7843

"விற்பனைக்கு" இந்த செய்திக்காக கிடைத்துள்ள கருத்துக்கள்... (0)
Leave a comment
Name :
Name is required
Email :
Email is required
Comment :
Comment cannot be empty