சனிக்கிழமை, 20 டிசெம்பர் 2014

விற்பனைக்கு

கொழும்பு - சிலாபம் வீதிக்கு 300 மீற்றர் தொலைவில் வலிகேனா வீதியில் 17 பேர்ச்சர்ஸ் காணி விற்பனைக்கு உண்டு.


தொடர்புகளுக்கு: 077 342 7843

Views: 6792