வாழ்க்கை
25-10-16 10:31AM
மக்களுக்கு எதிரான அராஜகப் போர்
நேர்மையான வழங்கல்களை மக்களுக்குக் கொடுத்தலே பெரும் இலாபமீட்டுதலுக்கான... ...
24-10-16 9:27AM
காலம் கடிதென ஓடும்…
செயலாற்றுபவர்கள் காலநிலை சரியில்லை என எண்ணினால் எதிர்காலம் என்னாவது?... ...
20-10-16 10:52AM
மௌனமாகவே ஓரிரு வார்த்தைகளை உதிர்க்கும் பேர்வழிகள்
இனிக்க இனிக்கப் பேசியே ஆட்களைக் கவிழ்ப்பவர்கள் என ஏகப்பட்ட குணாம்சங்களுடன் தீயவர்கள்... ...
19-10-16 11:27AM
விடுபட முடியாத உறவுகள்!
நாங்கள் இந்த உலகில் நீக்க முடியாத ஓர் அங்கத்தினர்களே! எனவே உலக மக்களிலிருந்து விடுபட... ...
17-10-16 10:12AM
அனைவருக்கும் ஆறுதல் ஊட்டுக
அதுவொன்றே, ஏக்கங்களை, தனிமையை நீக்கி, மனதில் இனிமையைப் பொங்க வைக்கும்... ...
11-10-16 11:33AM
மூளை என்பதே ஓர் அனாவசியப் படைப்பு
எது சரி? எது பிழை? என ஆராய சிந்தனை செய்தே முடிவு எடுக்க வேண்டும். செய்யும் செயலில்... ...
10-10-16 9:23AM
சிலர் எதிர்கால நலனை இழக்கும் வகையில் நடந்து கொள்கின்றார்கள்
எதனையும் மெய்வருந்தி உழைத்தால் தான் முன்னேற்றத்துடன் நல்ல... ...
07-10-16 11:02AM
வரும் எதிர் விளைவு பற்றி, இயம்ப முடியாது
பின் விளைவை உணராத மனித இனம், தனது நிலைமையை இனியாவது உணருமா?... ...
06-10-16 10:11AM
இவர்கள் மனதில் நல்ல எண்ணம் இல்லை!
இந்த அரிய போர்க் காட்சியை, இந்தப் பொலிஸார் கெடுத்து விட்டார்களே என மனதில் நொந்தபடி... ...
05-10-16 10:50AM
இயற்கையுடன் ஒன்றித்து வாழ்வர்
காட்டு வாழ்க்கையுடன் சங்கமித்து வாழும் மக்கள் எல்லோருமே, நவீன வைத்திய முறையை நாடுவதில்லை... ...
04-10-16 11:30AM
காரணமின்றி எதுவும் படைக்கப்படுவதில்லை
எதிர்பாராமல் காலால் மிதித்தால் வரும் வினை கொடியது. பற்கள் இறுகிப்போன படிகத்திலுள்ள கொடிய விஷம்... ...
03-10-16 11:09AM
வலிந்து சேஷ்டை செய்தால், எளியவரும் வலியவர் ஆவார்
நாகபாம்பு என்கின்ற நல்ல பாம்பைக் கொன்றபின், உடனே எரித்து, மண்ணில் புதைத்துவிட... ...
30-09-16 12:20PM
குறையை உணர்வதே மேன்மை தரும்
கால, நேரம் எல்லோருக்குமே பொதுவானது. ஒருவருக்கொருவர் வித்தியாசப்பட்டதுமல்ல; அவரவர்கள்... ...
28-09-16 11:45AM
எதிர்வினையைக் காலம் காட்டிவிடும்
தனி ஒரு மனிதனைச் சமூகம் ஒதுக்கி வைப்பதென்பது, ஒரு பொல்லாத தண்டனைதான். சாதியின் பெயரால்... ...
27-09-16 10:20AM
பிள்ளைகள் உயிரும் உணர்வும் உள்ளவர்கள்
ஒரு மாணவனுக்கு நல்ல ஆசான் கிடைக்காதுவிடின், அவனுக்கு கல்வியில் வெறுப்பு வந்துவிடும்... ...
26-09-16 10:04AM
கடவுளை எங்கு பார்த்தேன்?
அம்மா! இந்த உயிர் என்னுள் இருக்கும் வரை, கடவுளை எங்கு பார்த்தேன்? உன்னைத்தானே பார்த்தபடி... ...
22-09-16 9:57AM
அன்பை விதைப்பது இலகுவான ஒன்றுதான்
அன்பை விதைப்பது இலகு. அன்பை ஸ்பரியுங்கள்! ஆயிரம் மலர்கள் உள்ளத்தில் மலரும்... ...
21-09-16 9:43AM
தெளிதல் நன்றே!
பல சமயங்களில் இந்த உலகம் நல்லோர்களை மறந்து விடுவதும் புதிதான விடயமும் அல்ல!... ...
20-09-16 9:40AM
இதயம் இறுகினோர்களுக்கு மற்றவர் வலி எளிதாய்த் தோன்றும்
வேசி என்று கூசாமல் கைவைப்போர், தேகத்தின் மோகத்தால் அழிவெய்தும் துஷ்டபோக்கிரிகள்... ...
19-09-16 9:23AM
அதிகாலையிலேயே எழுந்திருங்கள்...
கற்பதற்கான மனநிலையையும்  ஆரோக்கியத்தையும் அதிகாலையில் கற்றல் வழங்கிவிடும்... ...