வாழ்க்கை
28-06-16 8:51AM
பாரமின்றி வாழ பொய்யுரையாதீர்...
மனதில் பாரமின்றி வாழ இலகுவான வழி, பொய்யுரையாமை. பொய் மனிதனை மெய்வருந்தச் செய்யும்... ...
27-06-16 8:57AM
தனிமையும் தேவைப்படுகிறது...
உங்களுடன் அமைதியாக உரையாட உங்கள் நெஞ்சம் ஏங்குகின்றது. ஆனால் நீங்களோ, சதா அலைந்தவண்ணம்... ...
24-06-16 10:24AM
மனிதாபிபமே, மானுட நாகரிகம்...
தங்கள் நலனுக்காகப் பிறரை வறுத்தெடுப்பது, கடவுளை வெறுப்பேற்றும் செயல். மனிதாபமுடன் நடப்பதே... ...
23-06-16 9:22AM
வாழ்ந்து பார்...
சம்பவங்களைச் சுவாரஸ்யமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நாங்கள் என்ன, யுகம் யுகமாகவா வாழப்போகிறோம்? ...
22-06-16 9:24AM
ஒழுக்கமான வாழ்வு முறை
அவரது ஊக்கம், நேர்மை, நேர்த்தியான செயல்களால் பெரும் செல்வராகிவிட்டார். எமக்கான நல்ல வழி... ...
21-06-16 9:16AM
உலகம், ஜீவிதம், மரணம் எல்லாமே அற்புதம்
நாங்கள் மேற்கொள்கின்ற இந்தப் புனிதப் பயணத்தில், எம்மால் எவ்வளவு எவ்வளவு சந்தோஷமாக... ...
20-06-16 8:53AM
உண்ணும் போது அழகும் நாகரிகமும் இருக்கவேண்டும்
சாப்பிடும் போது போதிய நேரம் எடுத்துச் சுவைக்கும் போதுதான் எமக்குச் சமிபாடு ஒழுங்காக நடைபெறுகின்றது...
17-06-16 9:33AM
நல்ல சந்திப்புக்களை நழுவிடக் கூடாது
மீண்டும் தொடர்புகொள்ள மனம் நாடும். தேவையற்ற சந்திப்புக்களால், சிந்தை நோவடைதலாகாது... ...
16-06-16 9:07AM
'தேகம் நலிந்தால், மனம் துவண்டுவிடும்'
பணம், பொருளைச் சேர்ப்பது போல், உடலின் எடையும் அதிகரிக்க விரும்புவது போல் அறியாமை வேறேது... ...
15-06-16 8:56AM
சந்திப்புக்கள் சுவாரஸ்யமானவை
பல கோடி மக்களைக் கொண்ட உலகில், நல்ல ஒரு சிலரையாவது இணைக்கும் சந்தர்ப்பங்களைக் கைவிட... ...
14-06-16 8:53AM
அநியாயங்கள் என்றுமே நியாயமாகாது
சோதனைகள் வந்தால், இறைவனே நேரில் வருவார். உண்மை சேய்மையில் இல்லை. பிரபஞ்சத்துடன் இணைந்துள்ளது... ...
13-06-16 8:59AM
'இதில் வெட்கப்படவேண்டியதில்லை...'
எல்லாமே சரியானது எனக் கண்ணை மூடிக்கொண்டு நம்பினால், எப்போது உண்மைகளைக் காண முடியும்?... ...
10-06-16 9:25AM
சார்ந்து வாழ்வதே உறவைப் பெருக்கும்
பட்டாம் பூச்சி, பூக்களை முத்தமிடுவது, அவை பூக்கள் மேல் காதல் கொண்டு முத்தமிடுவதில்லை... ...
09-06-16 9:26AM
உதவியில் பணிவு...
பொருளை ஏற்கும்போது காட்டும் பணிவை, அதனைத் திருப்பிக்கொடுக்கும் போதும் காட்டவேண்டும்... ...
08-06-16 9:25AM
'எங்கிருந்து வந்தான் இவன்?, எப்படிச் சினேகிதனானான்?'
தொட்டுவிட்ட நல்ல நட்பைக் கெட்டியாகப் பிடித்திருப்பதே சாலச்சிறந்தது. எங்கள் சந்திப்பின்... ...
07-06-16 9:15AM
நல்ல நட்பில், புதியது பழையது என்ற பேதம் காட்டலாகாது
புதிய சந்திப்பினால், அல்லது பழைய நட்பினால் உருவான இறுக்கத்தைத் தளர்த்த விடவேண்டாம்... ...
06-06-16 9:37AM
அமிர்த மழை...
மழையில் மாந்தர் நனைவது என்பது, இறைவனே நேரில் நின்று அருள் மழை சொரிவது தான்... ...
03-06-16 9:24AM
'பதவிகள் உங்களை அடையாளங்காட்டாது'
பெரிய கோடொன்றைச் சிறியதாக்குவதற்கு, அந்தக் கோட்டை அழிப்பதை விட, இன்னொரு... ...
02-06-16 9:21AM
'உயிருடன் இருக்கும் போதே அன்பு காட்டுங்கள்'
வாழ்ந்தால் சிரிக்கிறார்கள், வறண்டால் ஒதுங்குகிறார்கள். இறந்தபின் ஒப்புக்காக... ...
01-06-16 8:28AM
'தன்னைப் பற்றியே பெருமை பேசுவது அறியாமை'
இந்த இனங்கள் ஒவ்வொன்றுக்குமே, அவை அவைக்கெனத் தனிஉலக வாழ்க்கை முறைகள் உண்டு... ...