வாழ்க்கை
25-08-16 9:50AM
எழுந்திருப்பதற்கு மறுத்தால், வாழ்க்கை வீழ்ந்துவிடும்
ஒருவர் இரவு நேரத்தில் ஓய்வாக நித்திரை செய்து, அதிகாலையில் எழுந்திருக்கும்போது... ...
24-08-16 9:41AM
அன்பினை ஸ்பரிசிக்காதவர்கள் யார் உளர்?
யார்எவர் எத்தரத்தில் இருப்பினும் நாங்கள் இந்தப் பூமியில் மானிடர்கள்தான். இதனை உணர்ந்தால்... ...
23-08-16 9:34AM
தெரியாததைக் கேட்டு அறிக...
எங்கள் நலனில் அக்கறையுள்ள நல்லோரிடம் ஆலோசனைகளை, ஒத்துழைப்பினை... ...
22-08-16 9:45AM
இரக்கம் பலவீனம் அல்ல; பலம்!
திடீரென வீதியில் வந்த ஒரு வாகனம் அவர்களைக் கடந்து மீண்டும் திரும்பி வந்தது... ...
19-08-16 11:23AM
நல்ல நட்பினால் எட்ட முடியாத நலன்கள் எதுவுமில்லை
பழகிய நண்பனின் மனதைக் கண்டுகொள்ளாமல் இருக்க முடியாது. ஒருவரது நடத்தையில் ஏதாவது... ...
18-08-16 10:09AM
தீயவற்றை எதிர்க்க தயக்கம் எதற்கு?
பணம் பறிக்கும் படாதிபதிகளுக்கு நியாயம், தர்மம், கலாசாரம் பற்றிய அக்கறை இல்லவேயில்லை... ...
17-08-16 10:11AM
விரிந்த மனம், முதுமையையும் இளமையாக்கும்
ஒருவருக்கு ஒருவர் ஆதாரமாக வாழ்வதுதான் இல்லற வாழ்வின் நோக்கமும் முழு ஆயுளுக்குமான... ...
16-08-16 10:06AM
உழைப்பின் பெருமையை உணர்ந்தால் வியர்வையின் விலை புரியும்
அடுத்தவன் வீட்டைப் பார்த்து தங்கள் வீட்டை அழகுபடுத்தக் கூடாது. சேமிக்க ஆசைப்பட்டால்... ...
15-08-16 9:15AM
மமதைக்கு வெளிச்சத்தைப் பிடிக்காது
எல்லாச் சமயத்திலும் நல்ல அறிவுத் திறனுடையவர்களை ஆணவத்தினால் வென்றுவிட முடியாது... ...
12-08-16 11:54AM
விலகி வாழ்வதால் நல்லதைப் பெற முடியாது
பிரிந்து வாழ்ந்தால் உறவின் பெருமை தெரியாமலே போய்விடும். தனது தாய் மொழியை... ...
11-08-16 9:37AM
எவரையும் தாழ்த்த நினைப்பவர் தாழ்ந்து போவார்
விதண்டா வாதங்களை, சாதிப்பெருமைகளை முன்வைப்பது மானம் கெட்ட செயல்தான்... ...
10-08-16 9:10AM
காலத்தால் மறக்கப்பட்டவர்கள்
எவருக்கும் உதவிகளை நல்காத உலோபிகள் நிமிர்ந்து நடக்கவே லாயக்கற்றவர்கள். இத்தகையவர்கள்... ...
09-08-16 8:50AM
அநாவசிய சொத்து செத்தபின் கிட்டாது
தனது முன்னைய மூன்று தலைமுறைகளையே தெரியாத மனிதன், தனது இறப்பிற்குப் பின்னர்... ...
08-08-16 9:32AM
குணநலன்களையும் தீரவிசாரிக்க வேண்டும்
ஒருவரை சேவைக்கு அமர்த்துமுன் கல்வித்தராதரத்தை மட்டுமல்ல, அவர்களின்... ...
05-08-16 9:59AM
கொலைஞர்களின் உறக்கங்கள் பறிக்கப்படும்
குண்டு வீச்சுக்குப் பயந்து தப்பி ஓடியவன் தனது கிராமத்துக்கு மீண்டு வந்தபோது எல்லாமே... ...
04-08-16 10:25AM
அறிவை உயிரோடு கலக்கவைக்கும் வித்தை ஞானமுள்ள பேச்சு
தெரியும் என்பது போல் சொற்பொழிவாளர்கள் மேடையில் முழங்கக் கூடாது. அரசியல்வாதிகள் உண்மையை... ...
03-08-16 10:22AM
உண்மையின் ஓசை உலகெங்கும் கேட்கும்!
தெரியாத உண்மைகளை மக்களிடம் சொல்லி அவர்களை விழிப்படையச் செய்வதில்... ...
02-08-16 9:01AM
பொய் பகருபவர்கள் மேடையேறக் கூடாது
தெரியாத விடயங்களை மேடையில் பேச முனைந்தால் அவமானம்தான் மிஞ்சும். மக்களை ஈர்த்து... ...
01-08-16 9:12AM
நல்ல சொற்களால் பிறர் மனங்களை அள்ள முடியும்
நன்றாகப் படித்த எல்லோருமே மேடையில் சிறந்த உரையாளர்களாக இருக்க முடியாது... ...
29-07-16 10:43AM
உள்ளம் விரிந்தால் செருக்கு சுருங்கி ஒடுங்கும்
எல்லாச் சமயங்களிலும் அநியாயம், அட்டகாசம் செய்பவர்கள் முன் பணிவுடன் பேசமுடியாது... ...