வாழ்க்கை
27-05-16 9:07AM
பொல்லாதவர்களுடன் இல்லாதவன் இணைத்தால்...
காலம் செல்லச் செல்ல இந்த அடிமை வாழ்வு, ஒருவனைக் குற்றியுரும் குலை உயிருமான வேதனை... ...
26-05-16 9:26AM
பிறருக்குச் சந்தோஷங்களை ஈட்டிக் கொடுப்பவனே...
 'நீ, இந்த உலகத்துக்கும் உரிமையுள்ளவன் என்பதனால், அதன் வளர்ச்சிக்காக உனது பங்களிப்பை... ...
25-05-16 9:31AM
நாளைய பொழுதுக்காக...
வாழவேண்டுமென எண்ணினால் கஷ்டங்களை இஷ்டமுடன் பேசாமல் சட்டென எழுந்து விடுவான்... ...
24-05-16 9:08AM
'நான் தவறு செய்து விட்டேன்...'
இதயத்துக்கும் வாய்க்கும் எந்த சம்பந்தமுமின்றி உரையாடுபவனுக்கு எத்தன் என்கின்ற... ...
23-05-16 9:41AM
சந்தேகங்கள் இருக்கும் வரை...
ஆனால், உயிரோடு இருப்பவர்களில் சிலர் இயக்கமின்றி உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள்... ...
20-05-16 10:25AM
நம்பிக்கைதான் வாழ்வின் வழிகோல்...
பொறுமை சகிப்புத் தன்மை இருந்தால்தான் வாழ்க்கையில் ஒருபிடிப்பு வரும். நம்பிக்கைதான்... ...
19-05-16 9:23AM
அன்பாகப் பழகுவதால்...
அன்பாகப் பழகுவதால் ஏற்படும் மகிழ்ச்சியில் தேகம் தெம்பு பெறுகின்றது... ...
18-05-16 9:15AM
வாழ்வியல் தரிசனம் 18/05/2016
நடித்து வாழ்பவர்களுக்கே நல்லபெயர் கிடைப்பதாகப் பலர் விசனப்படுவதை நாம் கண்டிருக்கிறோம்... ...
17-05-16 9:29AM
வாழ்வியல் தரிசனம் 17/05/2016
விஞ்ஞானக் கருவிகளால், மனிதனின் மெய்யுணர்வு மழுங்கலாகாது... ...
16-05-16 9:29AM
வாழ்வியல் தரிசனம் 16/05/2016
நாங்கள், எமது நாட்டுக்காகச் செய்யும் பணி, முழு உலகையும் சேர்ந்துவிடும்... ...
13-05-16 9:24AM
வாழ்வியல் தரிசனம் 13/05/2016
எங்களுக்குக் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு வரப்பிரசாதங்களும் கடவுளால் கிடைக்கப்பட்டது... ...
12-05-16 9:30AM
வாழ்வியல் தரிசனம் 12/05/2016
ஒவ்வொரு இனமும் தங்களது இனமே சிறப்பானதும் மிக அழகானதும் எனக் கருதலாம்... ...
11-05-16 9:08AM
வாழ்வியல் தரிசனம் 11/05/2016
இரத்தம் ஓடும்போது அர்த்தமில்லாமல் கண்டபடி வாழ்பவர்கள், இரத்தம் வற்றும்போது... ...
10-05-16 9:31AM
வாழ்வியல் தரிசனம் 10/05/2016
கொடுக்கின்றவன் பிறர் உதவிகளைப் பெறவும் மாட்டான்... ...
09-05-16 9:50AM
வாழ்வியல் தரிசனம் 09/05/2016
மனதில் பாரமின்றி வாழ்ந்திட நற்பழக்கங்களைப் பேணுதலே ஒரே வழியுமாகும்... ...
06-05-16 9:52AM
வாழ்வியல் தரிசனம் 06/05/2016
எந்த வயதில் உள்ள மகளிருக்கும் நாணம் பொதுவானதும் பார்ப்பதற்கு எழிலாகவும் இருக்கும்... ...
05-05-16 8:58AM
வாழ்வியல் தரிசனம் 05/05/2016
ஒருவன் நல்ல நிலையில் இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட, அவனது எதிர்காலத்தில் செழிப்பானவனாக மாறி... ...
04-05-16 9:01AM
வாழ்வியல் தரிசனம் 04/05/2016
எந்தவிதமான சுய சிந்தனையின்றி நடந்துகொள்வதே மகா தவறாகும். பெரியோர்களின் அறிவுரை... ...
03-05-16 9:08AM
வாழ்வியல் தரிசனம் 03/05/2016
எதிர்பார்ப்புக்களுமின்றிப் பழகுபவர்களை இஷ்டப்படி கொச்சையான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவது... ...
02-05-16 9:22AM
வாழ்வியல் தரிசனம் 02/05/2016
எவ்வித தேவைகளுமின்றி வாங்கும் முறைகூட ஒரு மனநோய் போலதான் என எண்ண வேண்டியுள்ளது... ...