வாழ்க்கை
29-07-16 10:43AM
உள்ளம் விரிந்தால் செருக்கு சுருங்கி ஒடுங்கும்
எல்லாச் சமயங்களிலும் அநியாயம், அட்டகாசம் செய்பவர்கள் முன் பணிவுடன் பேசமுடியாது... ...
28-07-16 9:36AM
ஆதிக்க வெறி ஆபத்தானது
சிங்கங்கள் இவைகளை சாப்பிடுவதற்காகக் கொல்வதில்லை. தங்கள் ஆதிக்கத்தை வலியுறுத்தவே... ...
27-07-16 9:00AM
மனசு சாய்ந்திடும் பக்கம் சாய்தல் கூடாது
இழக்கத் தயாரானவர்கள் அழவே மாட்டார்கள். எல்லாமே யதார்த்தம் - எதுவுமே எந்நேரத்திலும்... ...
26-07-16 9:19AM
நல்ல காதலைப் புரிந்து கொள்க!
தன்னை ஏறெடுத்தும் பார்க்காத பெண்ணை ஓர் இளைஞன் தொடர்ந்தும் பின் தொடர்ந்த வண்ணமே இருந்தான்... ...
25-07-16 9:48AM
இது ஒரு பழைய உண்மைக் கதை!
ஒழுக்கம் கெட்ட குடும்பத்தில் எல்லாமே நடக்கும்‚ அதுசரி‚ இதில் யார் யாருக்குத் துரோகம் ச...
22-07-16 12:44PM
நாணம் ஆண்களுக்குமான பொதுவான பண்பு
சற்றேனும் முகம் தெரியாதவர்களுடன் உரையாடும்போது பக்குவமாக இருக்கவேண்டும்.... ...
21-07-16 11:02AM
தர்மம், நீதி சரிவதில்லை; சிலிர்த்து எழும்
சமூக விரோதிகளின் செயல்கள் அதிகரித்து விட்டன என்பது உண்மைதான். தட்டிக் கேட்காமலும்... ...
20-07-16 9:35AM
ஏதுமறியாதவர்கள் மீதும் வலிந்து பிரச்சினைகள் புகுத்தப்படுகின்றன
சரி, பிழை பற்றித் திரும்பிப் பார்ப்பதில்லை. சாட்சியங்களும் சூழ்ச்சி செய்து விடுவதுண்டு. நீதியின்.....
19-07-16 10:03AM
பொறுமைக்கு முன் கோபம் எடுபடாது
கோபம் வந்தால் சிரித்துவிட்டு அவ்விடத்தை விட்டு அகன்று விடுங்கள். வந்தவர் அமைதியானார்... ...
18-07-16 9:03AM
எளியோரின் கோபம் வலியது
வலிமை கூடிய மமதை கொண்டவர்களும் எளிய மனிதர்களிடம் தோற்றுப் போகலாம்... ...
14-07-16 8:33AM
'கல்நெஞ்சக் காரனடி என்னவர்'
கல்நெஞ்சக் காரனடி என்னவர்; காதலின் வேகம், தாபம், எதுவெனத் தெரியாமல் நடிக்கின்றான்... ...
13-07-16 8:38AM
தாக்கத்துக்கு எதிர்த்தாக்கம் உண்டு
தகாத முறையில் விபசாரிகளுடன் தொடர்பு வைத்திருப்பது தங்களின் ஆண்மைக்கு அழகு என்று கூட... ...
12-07-16 9:04AM
அன்பிலிருந்து மலர்வதே பண்பாகும்
குறைந்தோரிடம், குழந்தைகளிடம் கூட கனிவாகக் கேட்டுக் கொள்வதே உயர் பண்பாகும்... ...
11-07-16 9:54AM
சட்டத்தை மக்கள் மதிக்க வேண்டும்
ஓர் ஒழுங்கில் சமூகம் நடைபயில சட்டம் தேவைப்படுகின்றது. கல்லூரிகளில் சட்டம் கட்டாய... ...
07-07-16 8:47AM
நிதானமான பேச்சு பயபக்தியைத் தரும்
நாவன்மையுடன் துணிச்சல் மேலோங்கியிருக்கும் இத்தகையவர்களுடன் மோதி எவருமே இலகுவில்... ...
06-07-16 8:47AM
உண்மைகளுக்கு சவால்
நாவன்மையை கையாளுவது உண்மைகளுக்கு விடுக்கப்படும் சவால்போல்த் தெரிகின்றது... ...
05-07-16 9:14AM
'பொய்யுரை மைந்தர்களின் பழக்கங்கள் ஓய்ந்த பாடில்லை'
அன்னத்தை விட்டு ஆந்தை மேல் ஆசைகொள்ளுதல், ஆண்மைக்கே இழுக்கான அவமானம்... ...
04-07-16 9:14AM
'சிறு பொழுதேயாயினும் உன்னோடு சல்லாப ஊஞ்சலாட அனுமதிதர மாட்டாயா?'
வதனமதில் அடியேன் பிரேமை கொண்டேன். நின் சித்தமும் அதுவேயாயின், நான் தன்னியனாவேன்... ...
01-07-16 7:19AM
'கங்கையினில் நீந்திய படியே தண்ணீர் தேடும் மாந்தர் கூட்டம்'
ஆரம்பத்தில் எதுகிடைத்தாலும் ஏற்கும் சனங்கள், அப்புறம் நிறையின்றி இறைவனைக் குறை கூறுகின்ற... ...
30-06-16 8:46AM
மனம் அமைதி பெறும் போதே இரசனை தோன்றுகின்றது
சில பொழுது தனிமை தேவைப்படுகின்றது. இதுவே எமக்குக் கடும் அவஸ்தையாகிவிடுவதுண்டு... ...