வாழ்க்கை
28-09-16 11:45AM
எதிர்வினையைக் காலம் காட்டிவிடும்
தனி ஒரு மனிதனைச் சமூகம் ஒதுக்கி வைப்பதென்பது, ஒரு பொல்லாத தண்டனைதான். சாதியின் பெயரால்... ...
27-09-16 10:20AM
பிள்ளைகள் உயிரும் உணர்வும் உள்ளவர்கள்
ஒரு மாணவனுக்கு நல்ல ஆசான் கிடைக்காதுவிடின், அவனுக்கு கல்வியில் வெறுப்பு வந்துவிடும்... ...
26-09-16 10:04AM
கடவுளை எங்கு பார்த்தேன்?
அம்மா! இந்த உயிர் என்னுள் இருக்கும் வரை, கடவுளை எங்கு பார்த்தேன்? உன்னைத்தானே பார்த்தபடி... ...
22-09-16 9:57AM
அன்பை விதைப்பது இலகுவான ஒன்றுதான்
அன்பை விதைப்பது இலகு. அன்பை ஸ்பரியுங்கள்! ஆயிரம் மலர்கள் உள்ளத்தில் மலரும்... ...
21-09-16 9:43AM
தெளிதல் நன்றே!
பல சமயங்களில் இந்த உலகம் நல்லோர்களை மறந்து விடுவதும் புதிதான விடயமும் அல்ல!... ...
20-09-16 9:40AM
இதயம் இறுகினோர்களுக்கு மற்றவர் வலி எளிதாய்த் தோன்றும்
வேசி என்று கூசாமல் கைவைப்போர், தேகத்தின் மோகத்தால் அழிவெய்தும் துஷ்டபோக்கிரிகள்... ...
19-09-16 9:23AM
அதிகாலையிலேயே எழுந்திருங்கள்...
கற்பதற்கான மனநிலையையும்  ஆரோக்கியத்தையும் அதிகாலையில் கற்றல் வழங்கிவிடும்... ...
14-09-16 9:26AM
போலியான பாராட்டுக்கள் தேவை இல்லை
எங்களது வாழ்வை மேம்படுத்த ஏனையவர்களின் முகஸ்துதிகளும் போலியான பாராட்டுதல்... ...
13-09-16 8:32AM
அதிர்ஷ்டத்தை எதிர்பார்க்கும் ஏமாளிகள் பலருண்டு
உழைப்பதே மேலானது என எண்ணும் மனப்பக்குவத்தை உணர்ந்தால், அதிர்ஷ்டத்தின் மீதான... ...
12-09-16 8:50AM
நலிந்த நீதி நிமிர்வது எப்போது?
என்னை வீண்பழிக்கு ஆளாக்கியவர்களைச் சட்டத்தின் முன் நிறுத்துவேன். அச்சப்பட்டால் நீதி கிட்டாது'......
09-09-16 10:54AM
எண்ணங்களுக்கு ஏற்பவே பார்வைகளும் மாறுபடும்
சந்தோசத்தைச் சதா எமக்குள் இருத்தினால் குறைந்தா போய்விடுவோம்? பார்வைகளை... ...
08-09-16 9:54AM
பிறரின் முயற்சிகளையும் கஸ்டங்களையும் உணருவதேயில்லை
பிறர் நம்பிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என எண்ணுபவர்கள், பிறருக்குத் தாங்கள்... ...
07-09-16 9:54AM
மனசை அலட்டிக் கொள்பவர்கள் நம்பிக்கைக்குரியவர்கள் அல்ல
திருப்திப்படாத மனநிலையுடன் வாழ்ந்து, முதுமையைத் தொட்ட பலர் இன்னமும் பெண் தேடும்... ...
06-09-16 9:03AM
ஓடுவதனால் பிரச்சினைகள் ஒழிவதில்லை
நியாயபூர்வமான விடயங்களுக்குத் துணிந்து போராடினால் சத்தியம் உங்களோடு நிற்கும்... ...
05-09-16 8:44AM
தெரிந்ததை அனைவருக்கும் ஊட்டுக!
வெற்றிப் பாதைக்குப் பிறரையும் அழைத்துச் செல்வதற்கான வழிகளை மேற்கொள்வது... ...
02-09-16 9:59AM
நீயா? அல்லது நானா?
உணர்ச்சிவசப்படாது நேய மனப்பாண்மையுடன் எவரையும் மன்னிப்பது தெய்வீகப் பண்பாகும்... ...
01-09-16 10:37AM
எதிர்த்துப் போராடினால், பின்னடைவு புறந்தள்ளும்
சகல புலனறிவு உள்ளவர்கள்தான் அதிகமான விபத்துகளைச் சந்திக்கின்றனர். இவர்கள் தங்கள்... ...
31-08-16 8:42AM
இருசாராரும் வல்லவர்களே!
படுத்துக்கிடப்பவர்களை எழுந்திருக்கச்செய்து, விழிப்படைய வைப்பதே பெரும்பணி... ...
30-08-16 9:34AM
'என்னைச் சார்ந்தவர்களும் எனக்கேயானவர்கள்'
எனது விருப்புக்கு மட்டும் உரித்தானவர்கள் என எண்ணி விடுகின்றனர்... ...
29-08-16 10:14AM
அமைதியுடன் கற்பதற்கு அனுமதியுங்கள்
சுற்றுப்புறத்தில் அல்லது வெளியே வாசம் செய்யும் சிலர், கல்வி கற்பவர்களைக் கண்டால் பிடிக்காத... ...