வாழ்க்கை
22-02-17 9:53AM
பேதம் என்ன மானிடர்களே?
பௌர்ணமி நள்ளிரவில் பால் நிலவுஒளிரும் காலத்தில் சிறுகுடிசையில் சிவந்த நிற... ...
21-02-17 10:43AM
குழந்தைகள் கூட, நமக்கு ஆசான்கள் தான்
குழந்தைகளில் அதீதமான இரசனை உணர்வையும் அறிவையும் அவதானித்துப் பிரமித்து... ...
20-02-17 7:10PM
மிருகங்களைவிட மனிதனே மோசமானவன்
இவன் தனது சுயநலனுக்காக எதனையும் செய்வான். அவன் இயற்கையை அழிப்பதற்கு... ...
15-02-17 10:20AM
பிறப்பும் இறப்பும் மாற்ற முடியாதது
மனித ஆயுள் நூறு வருடங்கள் என்றால், கால ஓட்டத்தில் மக்களே இருக்க மாட்டார்கள்... ...
14-02-17 10:06AM
காமமும் காதலும் அவனிடத்தே களையப்பட்டால்…
உன்பிறப்பை நீ தூய்மை ஏற்று! பிறப்பதை, இறப்பதைப் பற்றிப் பேசும் நாம், நடுவே உள்ள வாழ்க்கை... ...
13-02-17 10:01AM
சுயநலத்துக்காக இரப்பதே பிச்சை
பிச்சை கேட்பவர்கள் அப்படியானவர்கள் அல்லர். இவர்கள் சமானியர்கள். அவர்கள் எல்லா நேர... ...
09-02-17 10:55AM
உண்மையின் ஊற்று சிற்றறிவை விசாலமாக்கும்
மிகச்சிறிய கருமங்களைக்கூடச் சிறப்பாகச் செய்ய, எவ்வளவு கால அனுபவம் தேவைப்படுகிறது.... ...
08-02-17 9:50AM
புதிய தலைமுறை நம்புமா?
மனித மனங்கள் சூரிய வெப்பத்தைவிட, அதிகமாகக் கொதித்துக் கொண்டிருக்கின்றது... ...
07-02-17 10:22AM
ஒரு பெரியவர் சொன்ன கதை இது
துர்அதிஷ்டவசமாக அவர்களுக்குப் பிறந்த பிள்ளை இறந்துவிட்டது. அவர்கள் மீண்டும் ஒரு... ...
06-02-17 10:21AM
இது வெறும் மயக்கம்
ஆனந்தம் அடைதல் என்பது, எமது அகத்தினூடாக ஜொலிக்கும் உணர்வுதான் என அறிக; ...
03-02-17 8:53AM
செய்திகள் எட்டுத்திக்கும் பரவும்
வம்பு பேசுவதால் இன்பம் வந்துவிடுவதில்லை. இது துன்பத்தைத் ​தேடும் வழி. பிறர் பெறும் வலி... ...
02-02-17 8:28AM
உடலுக்கு ஒவ்வாததைத் தவிர்ப்பது நல்லது
முதியோர் என்றும் இளைஞர்களாக இருக்க விரும்பினால், கண்டதையும் உண்ணுதல், மதுப்பாவனை... ...
01-02-17 10:54AM
உறுதியின்றேல் நிறைவு இல்லை
மனிதன் பிறருடன் போராடுவதைவிட, தன்னுடன் போராடுவதே மிக... ...
31-01-17 5:19PM
பழைமையில் பொதிந்துள்ள புதுமைகளைக் கற்றுணர்க!
பெரியோர்கள் சொல்லும் விடயங்கள் எமக்குக் கேலியாகக்கூட இருக்கலாம். ‘குறுக்கு வழியில்... ...
30-01-17 4:34PM
நல்லதை பெற தயக்கம் வேண்டாம்
உடல்கேட்கும் எல்லா இச்சைகளுக்கும் உட்பட எண்ணுதலும் தீய விளைவுகளையே... ...
26-01-17 10:12AM
உண்மைத்துவம் ஒருவனை வலிமையாக்கும்
செய்கருமங்களை ஆத்மார்த்தமாகச் செய்பவனின் செயலின் விஸ்தீரணம் அளவிட முடியாதது... ...
25-01-17 9:58AM
மதம், வாதத்துக்கு உரியதல்ல!
தூய ஆன்மீகம் பற்றியே தெளிவூட்டல் இன்மையாகும். எல்லா மதங்களும் நல்லதைத்தான் சொல்கின்றன... ...
24-01-17 9:28AM
நிதானமாகச் சொல்லுவதே அழகு!
அதனையும் மென்மையான தொனியில் சொல்லிவிடுதல் நல்லது.... ...
23-01-17 10:03AM
அன்போடு வாழ்ந்தால், அகிலத்தை அசைக்கலாம்
இன்பத்துக்கு இடையூறு நாங்களே. துன்பத்தைத் துடைக்க விருப்பமில்லாது, பித்தராகிப் பல வழி தேடு... ...
20-01-17 8:47AM
தெய்வத் தன்மை குழங்தைகளிடம் தாளம்
வியாக்கியானம் செய்தவர்கள் அங்கிருந்து கழன்று நழுவினர். ஏழைச் சிறுவன் தோற்றத்தில்.... ...