வாழ்க்கை
20-01-17 8:47AM
தெய்வத் தன்மை குழங்தைகளிடம் தாளம்
வியாக்கியானம் செய்தவர்கள் அங்கிருந்து கழன்று நழுவினர். ஏழைச் சிறுவன் தோற்றத்தில்.... ...
19-01-17 9:44AM
அறியாமல் விட்டுவிட்டால் கஷ்டப்படுவது யார்?
உழைப்பதைவிட, அதன் மூலம் சேர்த்த பொருளைக் காப்பாற்றுவதே பலருக்கும் சிரமமாக... ...
18-01-17 11:52AM
அநியாய கருமங்களைச் செய்தால் அது, நெருப்பாக வாட்டும்
தங்களுக்கு நன்மை விளைவிக்குமென அநியாய கருமங்களைச் செய்தால்... ...
17-01-17 5:00PM
எல்லா நிகழ்வுகளுக்கும் காரண காரியங்கள் உண்டு
இயற்கையின் மாற்றங்களால் மக்களுக்கு ஏற்படும் நலன்களைப் பற்றி நாம் உணர்வதுமில்லை... ...
11-01-17 9:12AM
பொய்மையாளர் அபத்தமாக உரை புனைவார்
மனிதர்களின் மனோபாவம் சில சமயங்களில் வேடிக்கையாக மாறுதலடையும். எவருடனாவது.... ...
10-01-17 11:09AM
தெரியாத வேலைகளைக் கற்று உணர்க
தெளிவான புரிதல் இல்லாமல் உயர்வடைவது எங்ஙனம்? கடமையில்தான் கடவுளைக் காணமுடியும். ...
09-01-17 9:29AM
வாழ்க்கையில் எதுவும் நடக்கும்
எனது செயலுக்கு நானே பாத்திரமானவன். பிறர் அல்ல; பிறரைச் சாட்டுதல் சொல்லியே தப்பிக்க முடியாது... ...
04-01-17 9:57AM
பொறுமையுடன் நிறை மாந்தராக உயர்ந்திடுக
மேற்படி சிந்தனையினை மனத்தில் இருத்தினால், பொறுமையுடன் கூடிய சகிப்புத்தன்மை... ...
03-01-17 7:55AM
பொய்மை ஏற்றால் உலகமே நோயாளியாகி விடும்
நோய்களற்ற உலகை இயற்கையான வழியில் தடுக்காமல் நச்சு மருந்துகளூடாக மக்களுக்குத் திணிப்பது... ...
02-01-17 6:49AM
மாற்றுவழிகளில் சிந்தனைகளை ஏற்றுக
உண்மைக்குள் பொய் புகுந்திடாது. பொய்க்குள்ளும் உண்மையில்லை.... ...
29-12-16 10:14AM
அந்தஸ்து கடவுள் முன் செல்லாது
அவரை வணங்கும் புனித பூமியும் பொதுவானதே என இங்கு வந்து, தங்கள் மன அழுக்கை... ...
28-12-16 10:05AM
பரந்த உலகைப் பிள்ளைகளுக்கு காட்டுக
பரந்த உலகைப் பிள்ளைகளுக்குக் காட்டுக. அடைபட்ட வீட்டில் படுத்துக்கிடக்கலாகாது... ...
27-12-16 10:12AM
வீம்புக்கு மனை அமைப்பது நன்று அல்ல
அடக்கமான வீடே அழகு. பொருத்தமில்லாத அகன்ற, உயர்ந்த வீடுகளைக் கட்டுவதில் ஏது பெருமை?... ...
26-12-16 10:11AM
வீடு என்பது வெறும் கட்டடம் அல்ல
அன்பு மருவாத இல்லத்தில் ஆண்டவன் சஞ்சாரம் செய்யமாட்டான். உள்ளும் புறமும்... ...
23-12-16 11:07AM
மௌனமே பதிலாக இருக்கட்டும்
நாங்கள் தவறுகளைப் பிறருக்கு எம்மையறியாமல் இழைத்திருந்தால், எவ்வித தயக்கமும் இன்றி... ...
22-12-16 9:15AM
உங்களுக்குப் பதிலாக வேறு ஒருவரை அனுப்ப வேண்டாம்
எமது வேலை பற்றிப் பூரணமாக நாங்களே தெரிந்து வைத்திருக்கும்போது, ஏனையவர்கள் அதனை... ...
21-12-16 9:47AM
மனஒடுக்கம் உலகைக் கையில் அடக்கும்
இ​தயத்தை இறைவன்பால் அர்ப்பணித்தால் மட்டுமே ஞானம் பெற முடியும். ஆத்மாவின் பலம்... ...
20-12-16 10:00AM
‘இவன் என்னவன், என் துன்பம் இவன் அறிவான்; எனைப் பிரியான்’
காதலன் எவ்வளவுதான் தன் காதலியுடன் அன்பு பாராட்டிப் புகழ்ந்தாலும் கூட, அவள் மனதில்... ...
19-12-16 9:08AM
உழைக்கத்தெரியாமல் கடன்படேல்!
வீடு, வாசல், வாகனங்களை இழந்து, நடுத்தெருவில் நிற்கும் மக்கள் கூட்டம் ஏராளம்,... ...
15-12-16 8:06PM
விட்டுக்கொடுக்கும் இல்வாழ்வில் பிரச்சினைகள் எழவே எழாது
    ...