வாழ்க்கை
06-02-17 10:21AM
இது வெறும் மயக்கம்
ஆனந்தம் அடைதல் என்பது, எமது அகத்தினூடாக ஜொலிக்கும் உணர்வுதான் என அறிக; ...
03-02-17 8:53AM
செய்திகள் எட்டுத்திக்கும் பரவும்
வம்பு பேசுவதால் இன்பம் வந்துவிடுவதில்லை. இது துன்பத்தைத் ​தேடும் வழி. பிறர் பெறும் வலி... ...
02-02-17 8:28AM
உடலுக்கு ஒவ்வாததைத் தவிர்ப்பது நல்லது
முதியோர் என்றும் இளைஞர்களாக இருக்க விரும்பினால், கண்டதையும் உண்ணுதல், மதுப்பாவனை... ...
01-02-17 10:54AM
உறுதியின்றேல் நிறைவு இல்லை
மனிதன் பிறருடன் போராடுவதைவிட, தன்னுடன் போராடுவதே மிக... ...
31-01-17 5:19PM
பழைமையில் பொதிந்துள்ள புதுமைகளைக் கற்றுணர்க!
பெரியோர்கள் சொல்லும் விடயங்கள் எமக்குக் கேலியாகக்கூட இருக்கலாம். ‘குறுக்கு வழியில்... ...
30-01-17 4:34PM
நல்லதை பெற தயக்கம் வேண்டாம்
உடல்கேட்கும் எல்லா இச்சைகளுக்கும் உட்பட எண்ணுதலும் தீய விளைவுகளையே... ...
26-01-17 10:12AM
உண்மைத்துவம் ஒருவனை வலிமையாக்கும்
செய்கருமங்களை ஆத்மார்த்தமாகச் செய்பவனின் செயலின் விஸ்தீரணம் அளவிட முடியாதது... ...
25-01-17 9:58AM
மதம், வாதத்துக்கு உரியதல்ல!
தூய ஆன்மீகம் பற்றியே தெளிவூட்டல் இன்மையாகும். எல்லா மதங்களும் நல்லதைத்தான் சொல்கின்றன... ...
24-01-17 9:28AM
நிதானமாகச் சொல்லுவதே அழகு!
அதனையும் மென்மையான தொனியில் சொல்லிவிடுதல் நல்லது.... ...
23-01-17 10:03AM
அன்போடு வாழ்ந்தால், அகிலத்தை அசைக்கலாம்
இன்பத்துக்கு இடையூறு நாங்களே. துன்பத்தைத் துடைக்க விருப்பமில்லாது, பித்தராகிப் பல வழி தேடு... ...
20-01-17 8:47AM
தெய்வத் தன்மை குழங்தைகளிடம் தாளம்
வியாக்கியானம் செய்தவர்கள் அங்கிருந்து கழன்று நழுவினர். ஏழைச் சிறுவன் தோற்றத்தில்.... ...
19-01-17 9:44AM
அறியாமல் விட்டுவிட்டால் கஷ்டப்படுவது யார்?
உழைப்பதைவிட, அதன் மூலம் சேர்த்த பொருளைக் காப்பாற்றுவதே பலருக்கும் சிரமமாக... ...
18-01-17 11:52AM
அநியாய கருமங்களைச் செய்தால் அது, நெருப்பாக வாட்டும்
தங்களுக்கு நன்மை விளைவிக்குமென அநியாய கருமங்களைச் செய்தால்... ...
17-01-17 5:00PM
எல்லா நிகழ்வுகளுக்கும் காரண காரியங்கள் உண்டு
இயற்கையின் மாற்றங்களால் மக்களுக்கு ஏற்படும் நலன்களைப் பற்றி நாம் உணர்வதுமில்லை... ...
11-01-17 9:12AM
பொய்மையாளர் அபத்தமாக உரை புனைவார்
மனிதர்களின் மனோபாவம் சில சமயங்களில் வேடிக்கையாக மாறுதலடையும். எவருடனாவது.... ...
10-01-17 11:09AM
தெரியாத வேலைகளைக் கற்று உணர்க
தெளிவான புரிதல் இல்லாமல் உயர்வடைவது எங்ஙனம்? கடமையில்தான் கடவுளைக் காணமுடியும். ...
09-01-17 9:29AM
வாழ்க்கையில் எதுவும் நடக்கும்
எனது செயலுக்கு நானே பாத்திரமானவன். பிறர் அல்ல; பிறரைச் சாட்டுதல் சொல்லியே தப்பிக்க முடியாது... ...
04-01-17 9:57AM
பொறுமையுடன் நிறை மாந்தராக உயர்ந்திடுக
மேற்படி சிந்தனையினை மனத்தில் இருத்தினால், பொறுமையுடன் கூடிய சகிப்புத்தன்மை... ...
03-01-17 7:55AM
பொய்மை ஏற்றால் உலகமே நோயாளியாகி விடும்
நோய்களற்ற உலகை இயற்கையான வழியில் தடுக்காமல் நச்சு மருந்துகளூடாக மக்களுக்குத் திணிப்பது... ...
02-01-17 6:49AM
மாற்றுவழிகளில் சிந்தனைகளை ஏற்றுக
உண்மைக்குள் பொய் புகுந்திடாது. பொய்க்குள்ளும் உண்மையில்லை.... ...