கவிதை
17-10-15 3:16PM
குரல் கொடுப்போம்
...
16-10-15 10:29AM
தவக்கால ஆரம்பம்
...
11-09-15 1:18AM
அலையோடு சங்கமித்த அலன் குர்தி
...
10-09-15 6:08PM
உண்டியலில் நிறைந்த பாவங்களும் புண்ணியங்களும்
...
06-09-15 5:25PM
கால்முளைத்த காளான்கள்
...
06-09-15 4:15PM
அடிமட்ட மலையகத்தின் அடிப்படைத் தேவைகள்
  ...
04-07-15 11:58AM
நேர்வழி வாழ் மனமே
...
29-06-15 5:31PM
ஆசையை அளவோடமைத்தவர் வாழ்வில்
  ...
10-06-15 11:01AM
கீறல்
...
10-06-15 10:51AM
கண்ணாடி
...
09-06-15 7:54PM
சிறகினுள் சிறை!
                  ...
09-06-15 7:50PM
போர்க்களம்!
    ...
09-06-15 7:44PM
மரணப் பொறிகள்!
             ...
09-06-15 7:30PM
எல்லாம் இன்ப மயம்!
...
05-06-15 12:23PM
நேர்வழி வாழ் மனமே
நேர்வழி வாழ் மனமே – உன்னைத்  தீண்டிடும் தீமைகள் அகன்றிடும் நிஜமே நேர்வழி வாழ் மனமே (...
27-05-15 12:21PM
சிதைக்கப்பட்ட சீமாவும் விதைக்கப்பட்ட வித்யாவும்
புங்குடுதீவுப் பூவே...! உன்னை பங்கீடு வைத்துப் பசியாறியிருக்கிறார்கள்.... ...
22-05-15 1:07PM
பத்திரிகை புதுமைப்பெண்...
இவளும் ஒரு புதுமைப் பத்திரிகை பெண்ணாள் காணீர்! கணினியின் கருப்பையில் உதித்து   காட்சி தந்தவள...
26-04-15 4:57PM
இறைவனுக்கிணை கற்பிக்கும் மனிதன்
இறைவனுக்கிணை கற்பிக்கும் மனிதன் எங்கே அறிவை விட்டுவிட்டான் எங்கே அறிவை விட்டுவிட்டான்.... ...
26-03-15 1:56PM
எல்லையை மீறிய பாவியே யாகினும்
எல்லையை மீறிய பாவியே யாகினும் இறையருளை மறக்கலாமோ.... ...
19-02-15 10:06AM
உண்டு உடுத்து உறங்கி விழிக்கும்
உண்டு உடுத்து உறங்கி விழிக்கும் உலகம் உண்மை உணருமா... ...