ஐரோப்பிய கிண்ண காற்பந்தாட்ட தெரிவுகாண் தொடர்-முதல் சுற்று
28-10-2015 04:07 PM
Comments - 0       Views - 46

- ச.விமல்

ஐரோப்பிய கிண்ண காற்பந்தாட்ட தொடரின் தெரிவுகாண் போட்டிகளின்  முதற்கட்டம் நிறைவடைந்துள்ளது. கடந்த வருடம் செப்டம்பர் மாதம் 9 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த தொடரின் முதற்கட்டப் போட்டிகள் கடந்த 14 ஆம் திகதி நிறைவுக்கு வந்தன.

இதன் இரண்டாம் கட்டப்போட்டிகள் நவம்பர் மாதம் 17 ஆம் திகதியுடன் நிறைவுக்கு வரவுள்ளன. இறுதித் தொடர் அடுத்த வருடம் ஜூன் மாதம் 10 ஆம் திகதி ஆரம்பித்து ஜூலை 10 ஆம் திகதி நிறைவடையவுள்ளது. உலகக்கிண்ண தொடருக்கு அடுத்தபடியாக ஐரோப்பிய அணிகள் மிகப்பெரிய சர்வதேசத்தொடராக ஐரோப்பிய கிண்ண தொடரையே கருதுகின்றனர். உலகக்கிண்ண தொடருக்கும் இந்த தொடர் நல்லதொரு முன்னோடி தொடராக ஐரோப்பிய அணிகளுக்கு அமைந்துவிடுவதும் வழமை. 

53 அணிகள் இந்த தொடரின் தெரிவுகாண் போட்டிகளில் மோதின. 6 அணிகள் என்ற அடிப்படையில் 8 குழுக்களும், 5 அணிகளுடன் ஒரு  குழுவுமாக அணிகள்  மோதின. சொந்த நாட்டிலும், மற்றைய அணியின் நாட்டிலும் என ஒவ்வொரு அணியும் தமக்கு எதிரான அணியுடன் இரண்டு போட்டிகளில் மோதின. இதன்படி ஒவ்வொரு அணியும் 10 போட்டிகளில் குழு நிலையில் மோதி ஒவ்வொரு குழுக்களில் இருந்தும் இரண்டு அணிகள் நேரடியாக இறுதித் தொடருக்கு தெரிவாகியுள்ளன. குழு I இல் மட்டும் 8 போட்டிகள். 18 அணிகள் தற்போது நேரடியாக தெரிவாகியுள்ளன.  இந்த 18 அணிகளுடன் மூன்றாமிடத்தைப் பெற்ற அணிகளில் சிறந்த அணி 19வது அணியாக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. போட்டிகளை நடாத்தும் பிரான்ஸ் அணி போட்டிகளில் பங்குபற்றவில்லை. அவர்கள் நேரடி அணியாக தெரிவாகியுள்ளனர்.

மிகுதியாகவுள்ள மூன்றாமிடங்களை பெற்ற அணிகள் 8 உம், பிளே ஒப் என அழைக்கப்படும் இரண்டாம் கட்டப்போட்டிகளில் மோதவுள்ளன. இந்த 8 அணிகளும் இரு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு முதல் சுற்று நடைபெற்றது போன்றே நடாத்தப்பட்டு இரு குழுக்களில் இருந்தும் 2 அணிகள் என்ற அடிப்படையில் 4 அணிகள் தெரிவாகும்.  27 அணிகள் ஐரோப்பிய கிண்ண தொடரில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளன. 

 

 

குழு A

அணி                போ     வெ              ச          தோ        பெ.கோ எ.கோ    கோ.வி     பு

செக் குடியரசு    10           7              1              2              19           14           5               22

ஐஸ்லாந்து        10           6              2              2              17           6             11             20

துருக்கி               10           5              3              2              14           9              5              18

நெதர்லாந்து       10           4              1              5              17           14           3               13

கஜகஸ்தான்       10           1              2              7              7              18           -11             5

லட்வியா             10           0              5              5              6              19           -13             5

 

 

லட்வியா                     0 - 1                        கஜகஸ்தான்

நெதர்லாந்து                2 - 3                        செக் குடியரசு

துருக்கி                        1 - 0                        ஐஸ்லாந்து

செக் குடியரசு              0 - 2                        துருக்கி

ஐஸ்லாந்து                  2 - 2                        லட்வியா

கஜகஸ்தான்               1 - 2                        நெதர்லாந்து

ஐஸ்லாந்து                  0 - 0                        கஜகஸ்தான்

லட்வியா                      1 - 2                       செக் குடியரசு

துருக்கி                          3 - 0                       நெதர்லாந்து

செக் குடியரசு               2 - 1                        கஜகஸ்தான்

நெதர்லாந்து                 0 - 1                        ஐஸ்லாந்து

துருக்கி                         1 - 1                        லட்வியா

ஐஸ்லாந்து                  2 - 1                        செக் குடியரசு

லட்வியா                       0 - 2                        நெதர்லாந்து

கஜகஸ்தான்              0 - 1                        துருக்கி

நெதர்லாந்து               1 - 1                        துருக்கி

கஜகஸ்தான்               0 - 3                       ஐஸ்லாந்து

செக் குடியரசு             1 - 1                        லட்வியா

செக் குடியரசு             2 - 1                        ஐஸ்லாந்து

துருக்கி                        3 - 1                       கஜகஸ்தான்

நெதர்லாந்து               6 - 0                        லட்வியா

ஐஸ்லாந்து                 2 - 0                        நெதர்லாந்து

லட்வியா                     1 - 1                       துருக்கி

கஜகஸ்தான்              2 - 4                        செக் குடியரசு

லட்வியா                     0 - 3                        ஐஸ்லாந்து

நெதர்லாந்து               3 - 1                        கஜகஸ்தான்

துருக்கி                         1 - 2                        செக் குடியரசு

செக் குடியரசு             2 - 1                        நெதர்லாந்து

ஐஸ்லாந்து                  3 - 0                        துருக்கி

கஜகஸ்தான்                 0 - 0                       லட்வியா

 

இந்தக்குழுவை பொறுத்தளவில் செக் குடியரசு பலமான அணி. 10 போட்டிகளில் 7 வெற்றிகள், 1 சமநிலை முடிவு, 2 தோல்விகள் அடங்கலாக 22 புள்ளிகளைப் பெற்று முதலிடத்தைப் பெற்றனர். இரண்டாமிடத்தை யாரும் எதிர்பார்க்காத ஐஸ்லாந்து அணி கைப்பற்றிக்கொண்டது. முதற் தடவையாக ஐரோப்பியக்கிண்ணத்தொடரின் இறுதி சுற்றுக்குள்  கால் பதித்துள்ளது.  பலமான துருக்கி, நெதர்லாந்து ஆகிய அணிகளை பின் தள்ளியே இந்த வாய்ப்பை பெற்றுள்ளது. 88 ஆம் ஆண்டு சம்பியன் ஆகியது முதல் நெதர்லாந்து அணி ஐரோப்பிய கிண்ணத்தொடருக்கு தகுதி பெறாமல் இருந்தது இல்லை. உலகக்கிண்ண தொடரில் மூன்றாமிடத்தைப்பெற்ற அணி அவர்களது கண்டத்தில் நடைபெறும் தொடரில் வெளியேற்றப்பட்டு இருப்பது மிகப்பெரிய பின்னடைவே. துருக்கி அணி மூன்றாமிடங்களைப் பெற்ற அணிகளில் கூடுதலான புள்ளிகளைப் பெற்று சிறந்த மூன்றாவது அணியாக தன்னை பதிவு செய்து அடுத்த சுற்றுக்கு தெரிவாகியுள்ளது. அடுத்த மூன்று அணிகளும் தெரிவுகாண் சுற்றின் இரண்டாம் சுற்று வாய்ப்பை இழந்துள்ளன.

 

குழு B

 

அணி                போ           வெ           ச            தோ பெ.கோ   எ.கோ    கோ.வி       பு

பெல்ஜியம்            10           7              2              1              24           5              19           23

வேல்ஸ்                 10           6              3              1              11           4              7              21

பொஸ்னியா          10           5              2              3              17           12           5              17

இஸ்ரேல்                10           4              1              5              16           14           2              13

சைப்ரஸ்                 10           4              0              6              16           17           -11          2

அன்டோரா             10           0              0              10           4              36           -32          0

 

அன்டோரா                   1 - 2        வேல்ஸ்

பொஸ்னியா              1 - 2        சைப்ரஸ்

பெல்ஜியம்                   6 - 0        அன்டோரா

சைப்ரஸ்                        1 - 2        இஸ்ரேல்

வேல்ஸ்                         0 - 0        பொஸ்னியா

அன்டோரா                   1 - 4        இஸ்ரேல்

பொஸ்னியா              1 - 1        பெல்ஜியம்

வேல்ஸ்                         2 - 1        சைப்ரஸ்

பெல்ஜியம்                   0 - 0        வேல்ஸ்

சைப்ரஸ்                        5 - 0        அன்டோரா

இஸ்ரேல்                      3 - 0        பொஸ்னியா

இஸ்ரேல்                      0 - 3        வேல்ஸ்

அன்டோரா                   0 - 3        பொஸ்னியா

பெல்ஜியம்                   5 - 0        சைப்ரஸ்

இஸ்ரேல்                      0 - 1        பெல்ஜியம்

அன்டோரா                   1 - 3        சைப்ரஸ்

பொஸ்னியா              3 - 1        இஸ்ரேல்

வேல்ஸ்                         1 - 0        பெல்ஜியம்

பெல்ஜியம்                   3 - 1        பொஸ்னியா

சைப்ரஸ்                        0 - 1        வேல்ஸ்

இஸ்ரேல்                      4 - 0        அன்டோரா

வேல்ஸ்                         0 - 0        இஸ்ரேல்

பொஸ்னியா              3 - 0       அன்டோரா

சைப்ரஸ்                        0 - 1        பெல்ஜியம்

அன்டோரா                   1 - 4        பெல்ஜியம்

பொஸ்னியா              2 - 0        வேல்ஸ்

இஸ்ரேல்                      1 - 2        சைப்ரஸ்

பெல்ஜியம்                   3 - 1        இஸ்ரேல்

சைப்ரஸ்                        2 - 3        பொஸ்னியா

வேல்ஸ்                         2 - 0        அன்டோரா

 

குழு B அவ்வளவு பிரபலமான அணிகள் இல்லாத குழு என்றே சொல்ல தோன்றுகின்றது. இந்தக் குழுவில் உள்ள அணிகளுல் உள்ள பெல்ஜியம், வேல்ஸ் ஆகிய அணிகள்  மிகப் பெரிய தொடர்களில் பெரியளவில் சாதித்துக்காட்டவிட்டாலும் அண்மைக்காலமாக பலமாக திகழும் அணிகள்.  தெரிவான பெல்ஜியம் அணி பலமான அணி. தரப்படுதலகளில் மூன்றாமிடத்தில் தற்போதுள்ள அணி. 2000 ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர் முதற் தடவையாக ஐரோப்பிய கிண்ணத்தொடரின் இறுதிச்சுற்றுக்குத் தெரிவாகியுள்ளது. உலகக்கிண்ணத் தொடரில் ஆர்ஜன்டீனா அணியிடம் காலிறுதியில் தோற்றது. ஆனாலும் பலமான அணியாக இன்னும் இருந்து வருகின்றனர்.  வேல்ஸ் அணி தரப்படுத்தல்களில் எட்டாமிடத்தில் உள்ள அணி. முதற் தடவையாக ஐரோப்பியக்கிண்ணத் தொடரின் இறுதிச்சுற்றுக்குத் தெரிவாகியுள்ளது. முக்கிய அணிகளுக்கு சவால்களை வழங்கி மாற்றங்களை செய்யக்கூடிய அணியாக வேல்ஸ் அணியைக் கருதலாம். மூன்றாவது இடத்தில உள்ள பொஸ்னியா அணி தெரிவுகாண் தொடரின் இரண்டாம் சுற்றுக்கு தெரிவாகியுள்ளது. இதுவரை அவர்கள் இறுதித்தொடருக்கு தெரிவானது இல்லை. கடந்த உலகக்கிண்ணத் தொடரில் கலந்து கொண்டு முதல் சுற்றோடு வெளியேறிய அணி. தரப்படுத்தல்களில் 30 இடத்தில் உள்ளனர். 

 

குழு C

அணி                         போ     வெ          ச            தோ      பெ.கோ   எ.கோ   கோ.வி    பு

ஸ்பெயின்                  10          9              0              1              23           3              20           27

ஸ்லோவாகியா           10           7              1              2              17           8              9            22

உக்ரைன்                       10           6              1              3              14           4              10           19

பெலரஸ்                        10           3              2              5              8              14           -6            11

லக்சம்பேர்க்                   10           1              1              8              6              27           -21          4

மசிடோனியா                  10           1              1              8              6              18           -12          4

 

லக்சம்பேர்க்                               1 - 1        பெலாரஸ்

ஸ்பெயின்                                    5 - 1   மசிடோனியா

உக்ரைன்                                        0 - 1        ஸ்லோவாகியா

பெலரஸ்                                        0 - 2        உக்ரைன்

மசிடோனியா                           3 - 2        லக்சம்பேர்க்

ஸ்லோவாகியா                      2 - 1        ஸ்பெயின்

உக்ரைன்                                        1 - 0   மசிடோனியா

பெலரஸ்                                        1 - 3        ஸ்லோவாகியா

லக்சம்பேர்க்                               0 - 4        ஸ்பெயின்

லக்சம்பேர்க்                               0 - 3        உக்ரைன்

மசிடோனியா                           0 - 2        ஸ்லோவாகியா

ஸ்பெயின்                                    3 - 0        பெலரஸ்

மசிடோனியா                           1 - 2        பெலரஸ்

ஸ்லோவாகியா                      3 - 0        லக்சம்பேர்க்

ஸ்பெயின்                                    1 - 0        உக்ரைன்

உக்ரைன்                                        3 - 0        லக்சம்பேர்க்

பெலரஸ்                                        0 - 1        ஸ்பெயின்

ஸ்லோவாகியா                      2 - 1        மசிடோனியா

லக்சம்பேர்க்          1 - 0                     மசிடோனியா

உக்ரைன்                                        3 - 1        பெலரஸ்

ஸ்பெயின்                                    2 - 0        ஸ்லோவாகியா

பெலரஸ்                                        2 - 0        லக்சம்பேர்க்

மசிடோனியா                           0 - 1        ஸ்பெயின்

ஸ்லோவாகியா                      0 - 0        உக்ரைன்

மசிடோனியா                           0 - 2        உக்ரைன்

ஸ்லோவாகியா                      0 - 1        பெலரஸ்

ஸ்பெயின்                                    4 – 0       லக்சம்பேர்க்

பெலாரஸ்                                     0 - 0        மசிடோனியா

லக்சம்பர்க்                                   2 - 4        ஸ்லோவாகியா

உக்ரைன்                                        0 - 1        ஸ்பெயின்

 

உலகக்கிண்ணத்தில் அதிர்ச்சித்தோல்வியடைந்த ஐரோப்பிய கிண்ண நடப்பு சம்பியன் ஸ்பெயின் அணி இலகுவாக குழு C  இல் 9 வெற்றிகளைப் பெற்று முதலிடத்தைப் பெற்று இறுதிச்சுற்றுக்குத் தெரிவாகியுள்ளது. முதல் சுற்று நிறைவில் சிறந்த மூன்றாவது அணியாக காணப்படுகின்றது. உலகக்கிண்ணத்தில் அடைந்த மோசமான தோல்வியை ஈடுகட்ட இந்த தொடரில் சம்பியன் ஆக்குவது ஸ்பெயின் அணியின் குறிக்கோளாக இருக்கும். தரப்படுத்தல்களின் படி இந்தக் குழுவில் உள்ள இரண்டாவது பலமான அணி ஸ்லோவாக்கியா அணி. 1994 ஆண்டுக்கு பின்னர் செச்லோவாக்கியா நாட்டில் இருந்து பிரிந்து தனிநாடாக உருவான பின்னர் முதற் தடவையாக ஐரோப்பிய கிண்ண தொடரின் இறுதிச்சுற்றுக்குத் தெரிவாகியுள்ளது. 2010 ஆண்டு உலகக்கிண்ணத் தொடரின் இரண்டாம் சுற்றுக்கு தெரிவான அணி. இறுதிச் சுற்றில் எவ்வாறான சவால்களை முக்கிய அணிகளுக்கு வழங்கும் என பொறுத்து இருந்தே பார்க்கவேண்டும். கடந்த ஐரோப்பியக்கிண்ணத் தொடரில் முதல் சுற்றுடன்  வெளியேறிய உக்ரைன் அணி தெரிவுகாண் தொடரின் இரண்டாவது சுற்றில் மோதவேண்டும் என்ற நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.

 

 

குழு D

அணி                                               போ   வெ         ச                தோ பெ.கோ   எ.கோ    கோ.வி       பு

ஜேர்மனி                                        10           7              1              2              24           9              15           22

போலந்து                                       10           6              3              1              33           10           23           21

அயர்லாந்து                                   10           5              3              2              19           7              12           18

ஸ்கொட்லாந்து                              10           4              3              3              22           12           10           15

ஜோர்ஜியா                                      10          3              0              7              10           16           -6            9

ஜிப்ரால்டர்                                      10           0              0              10           2              56           -54          0

 

ஜேர்மனி                        2 - 1                        ஜோர்ஜியா

ஜிப்ரால்டர்                   0 - 6                        ஸ்காட்லாந்து

போலந்து                       2 - 1                        அயர்லாந்து

அயர்லாந்து                   1 - 0                        ஜேர்மனி

ஸ்கொட்லாந்து             2 - 2                       போலந்து

ஜோர்ஜியா                       4 - 0                       ஜிப்ரால்டர்

அயர்லாந்து                      1 - 0                        ஜோர்ஜியா

போலந்து                       8 - 1                        ஜிப்ரால்டர்

ஸ்கொட்லாந்து                2 - 3                       ஜேர்மனி

ஜேர்மனி                           3 - 1                        போலந்து

ஜிப்ரால்டர்                   0 - 4                        அயர்லாந்து

ஜோர்ஜியா                   1 - 0                       ஸ்கொட்லாந்து

ஜிப்ரால்டர்                      0 - 7                       ஜேர்மனி

அயர்லாந்து                                  1 – 1                      ஸ்கொட்லாந்து

போலந்து                       4 - 0                        ஜோர்ஜியா

அயர்லாந்து                        1 - 1                        போலந்து

ஜோர்ஜியா                          0 - 2                        ஜேர்மனி

ஸ்கொட்லாந்து                6 - 1                        ஜிப்ரால்டர்

ஜேர்மனி                            4 - 0                        ஜிப்ரால்டர்

ஸ்கொட்லாந்து                 1 - 0                        அயர்லாந்து

ஜோர்ஜியா                   0 - 4                        போலந்து

ஜேர்மனி                        1 - 1                        அயர்லாந்து

ஜிப்ரால்டர்                     0 - 3                       ஜோர்ஜியா

போலந்து                        2 - 2                       ஸ்கொட்லாந்து

போலந்து                       2 - 0                        ஜேர்மனி

அயர்லாந்து                    7 - 0                        ஜிப்ரால்டர்

ஸ்காட்லாந்து                 1 - 0                        ஜோர்ஜியா

ஜேர்மனி                        2 - 1                        ஸ்கொட்லாந்து

ஜிப்ரால்டர்                    0 - 7                        போலந்து

ஜோர்ஜியா                    1 - 2                        அயர்லாந்து

 

உலக சம்பியனின் குழு இது. 7 போட்டிகளில் மட்டுமே ஜேர்மனி  அணியால் வெற்றி பெற முடிந்தது. ஒரு சமநிலை முடிவு. இரண்டு தோல்விகள். 22 புள்ளிகளைப் பெற்று குழுவில் முதலிடத்தைப் பெற்றது. ஜேர்மனி அணிக்கு தண்ணி காட்டிய அணி அயர்லாந்து அணி. தமது நாட்டில் வெற்றி பெற்று ஜேர்மனியில் சமநிலை முடிவை பெற்றது. போலாந்து அணி ஜேர்மனி அணியை தனது நாட்டில் வெற்றி பெற்று இரண்டாமிடத்தை பெற்று அடுத்து சுற்றுக்கு தெரிவானது. ஜேர்மனி  அணிக்கும், போலந்து அணிக்கும் இடையில் 1 புள்ளி மட்டுமே வித்தியாசம். ஜேர்மனி  அணியை வெற்றி கொண்ட அயர்லாந்து அணியால் போலாந்து அணியை வெற்றி காணமுடியவில்லை. இதன் மூலம் மூன்றாமிடத்தை மட்டுமே பெற முடிந்தது. 2008 ஆம் ஆண்டு முதற் தடவையாக ஐரோப்பிய கிண்ண தொடருக்கு தெரிவான போலந்து அணி மூன்றாவது தடவையாக தெரிவாகியுள்ளது. 16 அணிகள் பங்குபற்றிய தொடரில் 14 வது இடத்தையே பெற முடிந்தது. மற்றைய குழுக்களுடன் ஒப்பிடும் போது கடும் போட்டி நிலவிய குழு இது.  ஒவ்வொரு அணிகளும் ஒவ்வொரு போட்டி வித்தியாசத்தில் போட்டிகளை வென்றுள்ளன.

 

குழு E

அணி                                          போ           வெ   ச          தோ         பெ.கோ எ.கோ    கோ.வி      பு

இங்கிலாந்து                              10           10           0              0              31           3              28           30

சுவிச்சர்லாந்து                         10           7              0              3              24           8              16           21

ஸ்லோவேனியா                      10          5              1              4              18           11           7              16

எஸ்டோனியா                         10           3              1              6              4              9              -5            10

லிதுவேனியா                           10           3              1              6              7              18           -11          10

சான் மரினோ                            10           0              1              9              1              36           -35          1

 

 

எஸ்டோனியா                         0 - 1                        சுவிச்சர்லாந்து

லிதுவேனியா                           0 - 3                        இங்கிலாந்து

சான் மரினோ                            0 - 2                        ஸ்லோவேனியா

இங்கிலாந்து                               2 - 0                        எஸ்டோனியா

ஸ்லோவேனியா                   1 - 1                        லிதுவேனியா

சுவிச்சர்லாந்து                         7 - 0                        சான் மரினோ

இங்கிலாந்து                               2 - 0                        சுவிச்சர்லாந்து

லிதுவேனியா                           2 - 1                        சான் மரினோ

ஸ்லோவேனியா                   1 - 0                        எஸ்டோனியா

சுவிச்சர்லாந்து                         3 - 2                        ஸ்லோவேனியா

எஸ்டோனியா                         1 - 0                        லித்துவேனியா

சான் மரினோ                           0 - 6                       இங்கிலாந்து

லிதுவேனியா                           1 - 2                        சுவிச்சர்லாந்து

எஸ்டோனியா                         2 - 0                        சான் மரினோ

ஸ்லோவேனியா                   2 - 3                        இங்கிலாந்து

இங்கிலாந்து                          4 - 0                       லித்துவேனியா

ஸ்லோவேனியா                   6 - 0                        சான் மரினோ

சுவிச்சர்லாந்து                         3 - 0                        எஸ்டோனியா

சுவிச்சர்லாந்து                         4 - 0                        லித்துவேனியா

இங்கிலாந்து                               3 – 1                       ஸ்லோவேனியா

சான் மரினோ                            0 - 0                        எஸ்டோனியா

சான் மரினோ                            0 - 4                        சுவிச்சர்லாந்து

லிதுவேனியா                           0 - 2                        ஸ்லோவேனியா

எஸ்டோனியா                         0 - 1                        இங்கிலாந்து

இங்கிலாந்து                               5 - 0                        சான் மரினோ

லிதுவேனியா                           1 - 0                        எஸ்டோனியா

ஸ்லோவேனியா                   1 - 0                        சுவிச்சர்லாந்து

எஸ்டோனியா                         1 - 0                        ஸ்லோவேனியா

சான் மரினோ                            0 - 2                        லித்துவேனியா

சுவிச்சர்லாந்து                         0 - 2                        இங்கிலாந்து

 

இங்கிலாந்து அணி முழுமையான ஆதிக்கம் செலுத்திய குழு இது. விளையாடிய அனைத்துப் போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. உலகக்கிண்ணத் தொடரில் முதல் சுற்றுடன் வெளியேறிய இங்கிலாந்து அணி ஐரோப்பிய கிண்ண தொடரில் இதே போன்ற ஆதிக்கத்தை தொடர்ச்சியாக காட்டி சம்பியன் பட்டத்தை பெற்றால் அவர்கள் இந்த தொடரில் செலுத்திய ஆதிக்கத்துக்கு அர்த்தம் கிடைக்கும். ரசிகர்களும் திருப்தியடைவார்கள். சுவிசர்லாந்து அணி 7 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று இரண்டாமிடத்தைப் பெற்றுள்ளது. கடந்த ஐரோப்பியக்கிண்ண தொடரில் கடந்தமுறை சுவிசர்லாந்து அணி தெரிவாகவில்லை. பலமான அணியாகவே ஐரோப்பா கண்டத்தில் சுவிசர்லாந்து அணி இருந்து வருகின்றது. உலகக்கிண்ண தொடரிலும் முன்னோடி காலிறுதிப்போட்டிக்குத் தெரிவாகிய அணி. மூன்றாமிடத்தை பெற்றுள்ள ஸ்லோவேனியா அணி 2000 ஆம் ஆண்டு ஐரோப்பிய கிண்ண தொடரின் இறுதித்தொடரில்  விளையாடிய பின்னர் மீண்டும் வாய்ப்புக்கிடைக்கவில்லை. தெரிவுகாண் தொடரில் குழு B இல் இடம்பிடித்துள்ள ஸ்லோவேனியா அணிக்கு கடும் சவால்கள் காத்திருக்கின்றன.

 

குழு F

அணி                                       போ        வெ        ச            தோ      பெ.கோ எ.கோ கோ.வி            பு

வட அயர்லாந்து                     10           6              3              1              16           8              8              21

ருமேனியா                              10           5              5              0              11           2              9              20

ஹங்கேரி                                 10           4              4              2              11           9              2              16

பின்லாந்து                                10           3              3              4              9              10           -1            12

பரோஸ் ஐலண்ட்                      10           2              0              8              6              17           -11          6

கிரீஸ்                                         10           1              3              6              7              14           -7            6

 

பரோஸ் ஐலண்ட்                   0 - 3                        ருமேனியா

பின்லாந்து                                   1 - 1                        வட அயர்லாந்து

கிரீஸ்                                               4 - 3                        ஹங்கேரி

ஹங்கேரி                                     2 - 1                        பரோஸ் ஐலண்ட் 

வட அயர்லாந்து                     3 - 1                        கிரீஸ்

ருமேனியா                                  1 - 1                        பின்லாந்து

பின்லாந்து                                   1 - 0                        பரோஸ் ஐலண்ட் 

வட அயர்லாந்து                     1 - 1                        ஹங்கேரி

ருமேனியா                                  0 - 0                        கிரீஸ்

பரோஸ் ஐலண்ட்                   1 - 3                        வட அயர்லாந்து

கிரீஸ்                                               0 - 1                        பின்லாந்து

ஹங்கேரி                                     0 - 0                        ருமேனியா

பரோஸ் ஐலண்ட்                   2 - 1                        கிரீஸ்

வட அயர்லாந்து                     0 - 0                        ருமேனியா

பின்லாந்து                                   0 - 1                        ஹங்கேரி

ஹங்கேரி                                     0 - 0                        கிரீஸ்

வட அயர்லாந்து                     2 - 1                        பின்லாந்து

ருமேனியா                                  1 - 0                        பரோஸ் ஐலண்ட் 

கிரீஸ்                                               0 - 1                        பரோஸ் ஐலண்ட் 

ஹங்கேரி                                     1 - 0                        பின்லாந்து

ருமேனியா                                  2 - 0                        வட அயர்லாந்து

 பரோஸ் ஐலண்ட்                       0 - 1                        ஹங்கேரி

பின்லாந்து                                        0 - 2                       ருமேனியா

கிரீஸ்                                               0 – 2                       வட அயர்லாந்து

பின்லாந்து                                   1 - 1                        கிரீஸ்

வட அயர்லாந்து                     2 - 0                        பரோஸ் ஐலண்ட் 

ருமேனியா                             1 - 1                       ஹங்கேரி

பரோஸ் ஐலண்ட்                   1 - 3                        பின்லாந்து

கிரீஸ்                                               0 - 1                        ருமேனியா`

ஹங்கேரி                                     1 - 2                        வட அயர்லாந்து

 

இந்தக் குழுவில் முதலிடத்தை பெற்ற வட அயர்லாந்து அதிகம் பேசப்படாத அணி. இனி இந்த அணி மிக அதிகமாக பேசப்படும். இதுவரை ஐரோப்பிய கிண்ண தொடருக்கு தெரிவாகவில்லை. இதுவே முதற்தடவை. 80களின் ஆரம்பப்பகுதிகளில் பலமான அணியாக இருந்த போதும் அதற்கு பின்னர் தற்போதே அவர்கள் பெரிய தொடர் ஒன்றுக்கு தெரிவாகியுள்ளனர். 1982, 1986 உலகக்கிண்ணத் தொடரில் இவர்கள் விளையாடிய பின்னர் மிகப்பெரிய தொடரில் தற்போதே இடம் பிடித்துள்ளனர். இந்தக்குழுவில் பலமான ரொமேனியா அணி இரண்டாமிடத்தைப் பெற்றுள்ளது.2004 ஆம் ஆண்டு ஐரோப்பிய சம்பியனும், கடந்தமுறை காலிறுதிப் போட்டிக்குத் தெரிவாகிய அணியுமான கிரீஸ் இந்தக் குழுவில் இறுதி இடத்தையே பிடித்தது. ஒரு போட்டியில் மாத்திரமே வெற்றி பெற்றது.  ஹங்கேரி, பின்லாந்து என இந்தக் குழு பலமான குழுவே.

 

குழு G

அணி                                            போ   வெ            ச            தோ     பெ.கோ  எ.கோ   கோ.வி        பு

ஆஸ்திரியா                                10           9              1              0              22           5              17           28

ரஷ்யா                                          10           6              2              2              21           5              16           20

ஸ்வீடன்                                       10           5              3              2              15           9              6              18

மொன்டனிகுரே                             10           3              2              5              10           13           -3            11

லெய்ஸ்டைன்ஸ்டைன்               10          1              2              7              2              26           -24          5

மல்டோவா                                     10          0              2              8              4              16           -12          2

 

ஆஸ்திரியா                                3 - 0                        லெய்ஸ்டைன்ஸ்டைன்

ரஷ்யா                                              2 - 0                        மொன்டனிகுரே

ஸ்வீடன்                                        2 - 0                        மல்டோவா

லெய்ஸ்டைன்ஸ்டைன் 0 - 2                       ஸ்வீடன்

மல்டோவா                                                 1 - 2                        ரஷ்யா

மொன்டனிகுரே                 2 - 3                        ஆஸ்திரியா

லெய்ஸ்டைன்ஸ்டைன் 0 - 7                       ரஷ்யா

மல்டோவா                                                 0 - 2                        மொன்டனிகுரே

ஸ்வீடன்                                        1 - 4                        ஆஸ்திரியா

ஆஸ்திரியா                                1 - 0                        மல்டோவா

மொன்டனிகுரே                 2 - 0                        லெய்ஸ்டைன்ஸ்டைன்     

ரஷ்யா                                              1 - 0                        ஸ்வீடன்

ஸ்வீடன்                                        3 - 1                        மொன்டனிகுரே

லெய்ஸ்டைன்ஸ்டைன் 1 - 1                        மல்டோவா

ரஷ்யா                                              0 - 1                        ஆஸ்திரியா

லெய்ஸ்டைன்ஸ்டைன் 0 - 5                        ஆஸ்திரியா

மல்டோவா           0 - 2                       ஸ்வீடன்

மொன்டனிகுரே                 0 - 3                        ரஷ்யா

மொன்டனிகுரே                  1 - 1                        ஸ்வீடன்

ஆஸ்திரியா                                1 - 0                        ரஷ்யா

மல்டோவா                                                 0 - 1                        லெய்ஸ்டைன்ஸ்டைன்

ஸ்வீடன்                                        2 - 0                        லெய்ஸ்டைன்ஸ்டைன்

ஆஸ்திரியா                                1 - 0                        மொன்டனிகுரே

ரஷ்யா                                              1 - 1                        மல்டோவா

லீக்டன்ஸ்டைன்                   0 - 0                        மொன்டனிகுரே

மால்டோவா                              1 - 2                        ஆஸ்திரியா

ஸ்வீடன்                                        1 - 1                        ரஷ்யா

ஆஸ்திரியா                                1 - 1                        ஸ்வீடன்

மொன்டனிகுரே                  2 – 0                       மல்டோவா

ரஷ்யா                                  4 - 0                       லெய்ஸ்டைன்ஸ்டைன்

 

இந்தக் குழுவில் தரபப்டுத்தல்களின் படி பலமான அணிகளான  ஆஸ்ட்ரியா, ரஷ்சியா, அணிகள் இறுதித் தொடரில் விளையாட தகுதி பெற்றுள்ளன. 2008 ஆம் ஆண்டு ஐரோப்பிய கிண்ண தொடருக்கு மட்டும் தெரிவான ஆஸ்திரியா அணி இம்முறை பலமான அணியாக தெரிவாகியுள்ளது. கடந்த தொடரில் முதல் சுற்றுடன் வெளியேறிய ஆஸ்திரியா அணி இம்முறை இரண்டாவது அணியாக தெரிவாகியுள்ளது. 9 வெற்றிகள், ஒரு சமநிலை முடிவு. தோல்விகள் இல்லை. தரப்படுத்தல்களில் 11 ம் இடத்தில் உள்ளது. பெரிய அணிகளுக்கு சவால்களை வழங்கும் நிலையில் உள்ளது என கூறலாம். கடந்த காலங்களிலும் பார்க்க பலமான நிலையில் ரஷ்சியா அணி உள்ளது. மூன்றாமிடத்தில் ஸ்வீடன் அணியுள்ளது. இரண்டாம் கட்டப்போட்டிகளில் விளையாடியே தகுதி பெறவேண்டும். ஸ்வீடன் அணியிலும் பார்க்க பலமான அணிகள் இரண்டாம் கட்டப் போட்டியில் இருப்பதாகவே தெரிகின்றது.

 

குழு G

அணி                                             போ    வெ            ச            தோ    பெ.கோ   எ.கோ   கோ.வி         பு

இத்தாலி                                        10           7              3              0              16           7              9              24

குரோஷியா                                    10          6              3              1              20           5              15           20

நோர்வே                                         10           6              1              3              13           10           3              19

பல்கேரியா                                     10           3              2              5              9              12           -3            11

அஜர்பைஜான்                                 10           1              3              6              7              18           -11          6

மால்டா                                           10           0              2              8              3              16           -13          2

 

பல்கேரியா                  2 - 0                        அஜர்பைஜான்

இத்தாலி                        2 - 1                        நோர்வே

மால்டா                           0 - 1                        குரோஷியா                

குரோஷியா                                 3 - 0                        பல்கேரியா

அஜர்பைஜான்           1 - 3                        இத்தாலி

நோர்வே        2 - 0                       மால்டா

இத்தாலி                        1 - 0                        பல்கேரியா

மால்டா                           2 - 2                        அஜர்பைஜான்

நோர்வே                         2 - 0                        குரோஷியா

பல்கேரியா                  0 - 1                        நோர்வே

இத்தாலி        1 - 0                       மால்டா

அஜர்பைஜான்           0 - 0                        குரோஷியா

குரோஷியா                                 1 - 1                        இத்தாலி

மால்டா                           0 - 1                        பல்கேரியா

நோர்வே                         0 - 0                        அஜர்பைஜான்

பல்கேரியா                  2 - 2                        இத்தாலி

அஜர்பைஜான்           2 - 0                        மால்டா

குரோஷியா                                 5 - 1                        நோர்வே

பல்கேரியா                  1 - 1                        மால்டா

இத்தாலி                        1 - 1                        குரோஷியா                

அஜர்பைஜான்           0 - 1                        நோர்வே

குரோஷியா                                 6 - 0                        அஜர்பைஜான்

மால்டா                           0 - 1                        இத்தாலி

நோர்வே        2 - 1                       பல்கேரியா

பல்கேரியா                  0 - 1                        குரோஷியா                

இத்தாலி                        2 - 1                        அஜர்பைஜான்

மால்டா                           0 - 3                        நோர்வே

குரோஷியா                                 2 - 0                        மால்டா

நோர்வே                         0 - 2                        இத்தாலி

அஜர்பைஜான்           1 - 2                        பல்கேரியா

 

கடந்த ஐரோப்பிய கிண்ண தொடரில் இரண்டாமிடத்தை பெற்ற இத்தாலி அணி குழு F இல் இருந்து இலகுவாக தெரிவாகியுள்ளது. தரப்படுத்தல்களில் அடுத்தடுத்த இரு இடங்களில் உள்ள அணிகள், குழு F இலும் அதே வரிசையில் இறுதித் தொடருக்கு தெரிவாகியுள்ளன. தெரிவான இரண்டாவது அணி குரேசியா. 2000ம்  ஆண்டு மாத்திரமே ஐரோப்பிய கிண்ணத் தொடருக்கு தெரிவான நோர்வே அணி தெரிவுகாண் தொடரின் இரண்டாம் சுற்றுக்கு தெரிவாகியுள்ளது. இறுதித் தொடர் இம்முறையும் இவர்களுக்கு சந்தேகமே.

 

குழு G

அணி                                       போ          வெ          ச           தோ      பெ.கோ எ.கோ   கோ.வி          பு

போர்த்துக்கல்                           8              7              0              1              11           5              6              21

அல்பேனியா                             8              4              2              2              10           5              5              14

டென்மார்க்                                8              3              3              2              8              5              3              12

செர்பியா                                    8              2              1              5              8              13           -5            4

ஆர் மேனியா                             8              0              2              6              5              14           -9            2

 

ஆர் மேனியா          0 - 3                       அல்பேனியா

செர்பியா                                        1 - 2                        போர்த்துக்கல்

அல்பேனியா                              0 - 2                        செர்பியா

போர்த்துக்கல்                         1 - 0                        டென்மார்க்

அல்பேனியா                              0 - 1                        போர்த்துக்கல்

ஆர் மேனியா          0 - 0                       டென்மார்க்

டென்மார்க்                                  0 - 0                        அல்பேனியா

செர்பியா                                        2 - 0                        ஆர் மேனியா

டென்மார்க்                                  2 - 0                        செர்பியா

ஆர் மேனியா                             2 - 3                        போர்த்துக்கல்

போர்த்துக்கல்                           2 - 1                        செர்பியா

அல்பேனியா                              2 - 1                        ஆர் மேனியா

போர்த்துக்கல்                           1 - 0                        ஆர் மேனியா

செர்பியா             1 - 3                       டென்மார்க்

டென்மார்க்                                  0 - 1                        போர்த்துக்கல்

செர்பியா                                        0 - 3                        அல்பேனியா

அல்பேனியா                              1 - 1                        டென்மார்க்

ஆர் மேனியா                             1 - 1                        செர்பியா

போர்த்துக்கல்                           0 - 1                        அல்பேனியா

டென்மார்க்                                  2 - 1                        ஆர் மேனியா

 

இந்தக் குழுவில் ஒரு அணி குறைவு. 5 அணிகள் மட்டுமே உள்ளன. இவற்றுக்குள் போர்த்துக்கல் அணி 7 வெற்றிகளைப் பெற்று முதலிடத்தைப் பெற்றது. போர்த்துக்கல் இறுதியாக நடைபெற்ற போட்டியில் தனது நாட்டில், அல்பானியா  அணியிடம் தோற்றது. இந்த வெற்றி அல்பானியா அணிக்கு இரண்டாமிடத்தை பெற்றுக் கொடுத்ததுடன் டென்மார்க் அணியை மூன்றாமிடத்துக்கு பின் தள்ளி அவர்களை இரண்டாம் சுற்றில் விளையாட வைத்துள்ளது.  அல்பானியா அணி முதற் தடவையாக பெரிய தொடர் ஒன்றுக்கு தெரிவாகியுள்ளது. முதலாவது ஐரோப்பிய கிண்ண தொடர் அவர்களுக்கு. 1992 ஆம் ஆண்டு சம்பியனான டென்மார்க் அணி இறுதித் தொடரில் விளையாடுவது சந்தேகமே. போர்த்துக்கல் அணி இதுவரை விளையாடிய தொடர்களில் குறைந்தது காலிறுதி வரையாவது தெரிவாகியுள்ளது. இம்முறையும் பலமாக களமிறங்குகின்றது. கடந்தமுறை மூன்றாமிடத்தை பெற்ற போர்த்துக்கல் அணி இம்முறையும் எதிரணிகளுக்கு சவால்களை வழங்கும் என நம்பலாம்.

"ஐரோப்பிய கிண்ண காற்பந்தாட்ட தெரிவுகாண் தொடர்-முதல் சுற்று " இந்த செய்திக்காக கிடைத்துள்ள கருத்துக்கள்... (0)
Leave a comment
Name :
Name is required
Email :
Email is required
Comment :
Comment cannot be empty