.
வெள்ளிக்கிழமை, 31 ஒக்டோபர் 2014

இலங்கை - பல்லேகல சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கம்

Views: 6312

கருத்துஉங்கள் கருத்தை இங்கே தமிழில் type செய்யலாம். உதாரணத்திற்காக இலங்கை என்று type செய்வதற்கு ilankai என்று type செய்து ஒரு இடைவெளி விடவும். அதாவது ilankai=இலங்கை.