வணிக ஆய்வுகளும் அறிமுகங்களும்
அ.ப.வி.சு 1.17% சரிவையும் S&P SL20 2.12% சரிவையும் பதிவு செய்திருந்ததுடன், சராசரி தினசரி புரள்வு 311 மில்லிய...
அபவிசு 0.72% சரிவையும் S&P SL20 0.49% சரிவையும் பதிவு செய்திருந்ததுடன், சராசரி தினசரி புரள்வு 417 மில்லியன...
ஆசிய நாடுகளுக்கு செல்லும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில், தாய்லாந்து, மலே...
அ.ப.வி.சு 2.10% சரிவையும் S&P SL20 3.92% சரிவையும் பதிவு செய்திருந்ததுடன், சராசரி தினசரி புரள்வு 701 மில்லிய...
ஒவ்வொருவரும் தமக்கான சுயநிதி முகாமைத்துவத்தை, சரியாக பின்பற்றும் போதுதான், பயம் என்பதைத் த...
சர்வதேச சந்தையில் ஏற்பட்டுள்ள வியாபார பதற்றகரமான சூழல், மசகு எண்ணெய் விலை அதிகரிப்பு, உள்நா...
அ.ப.வி.சு 1.42% சரிவையும் S&P SL20 2.40% சரிவையும் பதிவு செய்திருந்ததுடன், சராசரி தினசரி புரள்வு 880 மில்லிய...
அ.ப.வி.சு 0.62% உயர்வையும் மற்றும் S&P SL20 0.38% சரிவையும் பதிவு செய்திருந்ததுடன், சராசரி தினசரி புரள்வு ...
கால மாற்றத்துக்கேற்ப, வணிகத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களை ஏற்கவேண்டிய சூழலில், அத்தகைய மாற்றங்க...
கலப்பு ஈடுபாடு சம்பத் வங்கி, கொமர்ஷல் வங்கி மீது பதிவாகியிருந்தன. வெளிநாட்டவர்கள் அதிகளவு ப...
இலங்கை அரசாங்கம் எவ்வகைத் தீர்மானங்களை மேற்கொண்டாலும் அது நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றத்...
எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் தொகுதிக்கடனின் வட்டி வீதமானது ஆகக்கூடிய எல்லைக்கும் மேலாகச் ச...
அபவிசு மற்றும் S&P SL20 ஆகியன 0.60% மற்றும் 1.18% சரிவைப் பதிவு செய்திருந்ததுடன், சராசரி தினசரிப் புரள்வ...
ற்போதைய நிலையில் WHT வரி தொடர்பில் எத்தகைய விதிமுறை நடைமுறையில் உள்ளதென்பதில்கூட குழப்பம் நி...
உத்தரவாதத்துடன் கம்பனியொன்றால் வழங்கப்படும் நீண்டகாலக் கடன்பத்திரம் கம்பனித்துறைத் தொகு...
அபவிசு மற்றும் S&P SL20 ஆகியன, 0.86% மற்றும் 1.97% அதிகரிப்பைப் பதிவு செய்திருந்ததுடன், சராசரித் தினசரி ...
இவ்வரசால் மேற்கொள்ளப்பட்ட நல்ல திட்டங்களையும் நாட்டுக்குக் கொண்டுவந்த அபிவிருத்திகளுக்க...
நகர மக்களை கருத்தில் கொண்டு, அவர்களால் உருவாக்கப்படுகின்ற பிரச்சினைகளல்லாது அவர்களால் உரு...
அபவிசு மற்றும் S&P SL20 ஆகியன, 0.48% மற்றும் 0.34% அதிகரிப்பைப் பதிவு செய்திருந்ததுடன், தினசரி சராசரிப் ...
கால மாற்றத்துக்கு ஏற்ப, வணிகத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களைத் தவிர்க்க முடியாமல் ஏற்றுக்கொள்ளவ...
அபவிசு மற்றும் S&P SL20 ஆகியன 1.39% மற்றும் 1.93% சரிவைப் பதிவு செய்திருந்ததுடன், தினசரி சராசரிப் புரள்வ...
இலங்கை கடந்த வருடத்தைப் பார்க்கிலும் அதிகமான பொருளாதார வளர்ச்சியை எட்டியிருந்தாலும், அரசி...
அபவிசு மற்றும் S&P SL20 ஆகியன 0.54% மற்றும் 1.14% சரிவைப் பதிவு செய்திருந்ததுடன், சராசரி தினசரி புரள்வு 73...
இலக்குகளை அடைய, ஸ்திரமான ஒருங்கிணைப்பும், கட்டுப்பாடுகளும் கொண்ட நடைமுறைபடுத்தல் அவசியம் எ...
அபவிசு மற்றும் S&P SL20 ஆகியன 1.63% மற்றும் 2.80% சரிவைப் பதிவு செய்திருந்ததுடன், சராசரி தினசரிப் புரள்வ...
சாமானிய மக்களின் நம்பிக்கையைப் பெறக்கூடிய வகையில் தொழில்நுட்பங்களும், பரிமாற்று ஊடகங்களு...
கம்பனியொன்று கலைக்கப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் ஏனைய பிணைசார், பிணைசாரா தொகுதிக் கடன்கள் மற்று...
அபவிசு மற்றும் S&P SL20 ஆகியன 0.37% சரிவைப் பதிவு செய்திருந்ததுடன், சராசரி தினசரிப் புரள்வு 501 மில்லி...
மரத்தை நாட்டி, பராமரித்து, அதிலிருந்து பழத்தைப் பெற்றுச் சுவைப்பதற்கு மாறாக, மரத்தை நாட்டுவ...
All the content on this website is copyright protected and can be reproduced only by giving the due courtesy to 'www.tamilmirror.lk' Copyright © 2012 Wijeya Newspapers Ltd.